مرور رده

نگارش و انشاء

انشا با موضوع گفت و گوی انسان و دریا

انشا با موضوع گفت و گوی انسان و دریا انشا با موضوع گفت و گوی انسان و دریا: موضوع :گفت و گوی انسان و دریا به آرامی روی شن های ساحل قدم می زدم, کل دنیا مرا تنها گذاشته بودند جز یک نفر, یک نفر همیشه همراه و یار من بود یک نفر که در تمام…

انشا با موضوع باغ

انشا با موضوع باغ انشا با موضوع باغ: موضوع: باغ به نام خدايي كه تمام برگ هاي درختان جهان را افريد به نام خدايي كه شگفتي را افريد مانند درختان آب برگ ها و... جايي را ميشناسم كه در فصل بهار مانند بهشت است درختان تنو مند و قدرت مند كه…

انشا با موضوع خوشبختی

انشا با موضوع خوشبختی انشا با موضوع خوشبختی: موضوع : خوشبختی شاملو خوشبختی را اینگونه توصیف می کند: خوشبختی نامه ای نیست که روزی پستچی آنرا به دستان منتظرت تحویل دهد بلکه خوشبختی مانند خمیری است شکل پذیر که خودت باید آنرا بسازی و به…

انشا با موضوع قلم

انشا با موضوع قلم انشا با موضوع قلم: انشا ی جانشین سازی موضوع:قلم قلم وسیله ای برای بیان حس وحرف دل بی زبانان است.قلمی هستم در همه رنگ وهمه نوع.گاهی من یک آ دم را از طبقات پایین به بالا می برم. اختیاری از خود ندارم واستفاده ازمن بسته…

انشا با موضوع صدای زنگ آخر مدرسه

انشا با موضوع صدای زنگ آخر مدرسه انشا با موضوع صدای زنگ آخر مدرسه: انشا با موضوع: صدای زنگ آخرمدرسه چهارشنبه است.زنگ آخرمدرسه است وسرکلاس بعدازدرس درحال استراحتیم.یک ربعی به رنگ مانده ومن ازپشت پنجره به بیرون نگاه میکنم،دانه های برف…

انشا با موضوع صحنه ورود یک موش به خانه

انشا با موضوع صحنه ورود یک موش به خانه انشا با موضوع صحنه ورود یک موش به خانه: انشا با موضوع: صحنه ورودیک موش به خانه تابستون بود.برای گذروندن تعطیلات وتفریح به شهرستان وخونه ی مادربزرگم رفته بودیم.عصریکی ازهمون روزهای گرم وخسته…

انشا با موضوع کلبه چوبی

انشا با موضوع کلبه چوبی انشا با موضوع کلبه چوبی: موضوع کلبه چوبی: به آرامی در باز شد وصدای تندتند نفس زدنش مرا از خواب بیدار کر.باترس از رختخواب بلند شدم فانوس را روشن کردم،به طرف در رفتم…یک خانم تنها در جنگل به آن بزرگی…عجیب بود…

انشا با موضوع مهمانی فامیلی یا خانوادگی

انشا با موضوع مهمانی فامیلی یا خانوادگی انشا با موضوع مهمانی فامیلی یا خانوادگی: انشا درباره ی مهمانی فامیلی یا خانوادگی: دید و بازدید فامیل ، رسمی کهن در ایران است که در اسلام هم به شدت به آن تاکید شده است و در اصطلاح به ان صله رحم…

انشا با موضوع شیر تو شیر شدن

انشا با موضوع شیر تو شیر شدن انشا با موضوع شیر تو شیر شدن: موضوع: شیرتوشیر شدن گاهی اوقات افراد میخواهند دوکار را هم زمان باهم انجام دهند مثلا در هنگام ظرف شستن میتوان تلویزیون تماشا کرد ولی در زمان گفتن دیکته نمیشود با تلفن حرف زد…

انشا با موضوع آسان شب

انشا با موضوع آسان شب انشا با موضوع آسان شب: موضوع : (آسمان شب) در این هیاهو و زندگی های پر مشغله و پر سروصدای انسان ها شهر به یکباره در تاریکی فرو میرود. در میان بدو بدو های هرروزه برای رسیدن به اولویت هایشان چنان شهر غرق سکوت میشود…