مرور برچسب

معني سحرخيز باش تا كامروا شوي

انشا با موضوع سحرخیز باش تا کامروا شوی

انشا با موضوع سحرخیز باش تا کامروا شوی انشا با موضوع سحرخیز باش تا کامروا شوی: معني سحرخيز باش تا كامروا شوي-برداشت خود را از سحرخیزباش تا کامروا شوی دریک بند بنویسید-برداشت از مثل سحر خیز باش تا کامروا شوی-معنی ضرب المثل سحرخیز باش…