مرور برچسب

انشا طنز با موضوع تقلب

انشا طنز با موضوع تقلب

انشا طنز با موضوع تقلب انشا طنز با موضوع تقلب: موضوع:«تقلب» سبک:طنز در تقلب بسی امید است پایان شب سیه سفید است صدای تیک تاک گوشی مرا از خواب زیبایم بیدار کرد! خواستم سیلی بر گوش گوشی ام بزنم ولی دلم برایش سوخت ؛از جایم برخاستم و با…