مرور برچسب

انشا با موضوع کالای ایرانی

انشا با موضوع ایران

انشا با موضوع ایران انشا با موضوع ایران: موضوع ایران در قاره آسیا فقط و فقط یک کشور است که انگشت به نشان تمام کشورهای بیگانه است و هرکس نام این کشور را می شنود؛ بی اختیار در باره ی آن به فکر فرو می رود. فکر می کنید این کشور کجاست؟!…