مرور برچسب

انشا با موضوع قطره بارانی که ازابری چکیده

انشا با موضوع قطره باران

انشا با موضوع قطره باران انشا با موضوع قطره باران: موضوع : قطره باران ابرها در دل غم دارند، در سینه بغض؛رنگ آسمان شب تیره تر از همیشه به چشم می خورد. هوا دم دارد؛و سکوتی سهمگین همه جا را فرا گرفته.آسمان سیاه شب دلگیر است. می شکند...…