مرور برچسب

انشا با موضوع عینک

انشا با موضوع عینک

انشا با موضوع عینک انشا با موضوع عینک: موضوع: عینک چشم ها را باید شست/ جور دیگر باید دید بینایی یک نعمت است که ما باید قدر ان را بدانیم ولی متاسفانه این کار را نمی‌کنیم. ما با انجام کارهای مانند استفاده زیاد از گوشی,…

انشا با موضوع عینک

انشا با موضوع عینک انشا با موضوع عینک: انشا در مورد عینک, انشا درباره عینک, مقدمه در مورد عینک, مقدمه عینک, انشا با موضوع عینک بنام خدا مقدمه : بسیار موضوع خوبی برای بحث در مورد عینک می باشد من یک عینکی هستم که با عینک خودم درگیری…