مرور برچسب

انشا با موضوع عینک با روش طبقه بندی

انشا با موضوع عینک

انشا با موضوع عینک انشا با موضوع عینک: موضوع: عینک چشم ها را باید شست/ جور دیگر باید دید بینایی یک نعمت است که ما باید قدر ان را بدانیم ولی متاسفانه این کار را نمی‌کنیم. ما با انجام کارهای مانند استفاده زیاد از گوشی,…