مرور برچسب

انشا با موضوع شوخی با گوریل

انشا با موضوع شوخی با گوریل

انشا با موضوع شوخی با گوریل انشا با موضوع شوخی با گوریل: انشا با موضوع شوخی با گوریل, انشا در مورد شوخی با گوریل, تحقیق در مورد شوخی با گوریل, در مورد شدخی کردن با گوریل مقدمه : بسم الله الرحمن الرحیم متن انشاء : بشر تنها موجودی…