مرور برچسب

انشا با موضوع سایه آدم

انشا صفحه ی ۵۵ با موضوع سایه آدم برای پایه ی نهم

انشا صفحه ی 55 با موضوع سایه آدم برای پایه ی نهم انشا صفحه ی 55 با موضوع سایه آدم برای پایه ی نهم: موضوع : سایه آدم غیرطنز:سایه ی آدم ها در همه جا و همیشه قابل دیدن نیست. اما در نور خورشید یا زمانی که زیر هاله ایی از نور مانده باشیم…