مرور برچسب

انشا با موضوع زلزله

انشا با موضوع زلزله

انشا با موضوع زلزله انشا با موضوع زلزله: انشا در مورد زلزله بم,انشا احساسی درباره زلزله,انشا در مورد زلزله کرمانشاه,انشا در مورد زلزله زدگان بنام خداوند مهربان مقدمه: در ابتدا ی انشایم باید تسلیت بگییم به تمام زلزله زدگان کرمانشاه…