مرور برچسب

انشا با موضوع باران پاییزی

انشا با موضوع پاییز

انشا با موضوع پاییز انشا با موضوع پاییز: موضوع : پاییز بايد اعتراف كرد كه در نهان تمام خاطراتي كه به بن بست پاييز مي رسند،راز خوابيده در دل غروب هاي دل گيرش بي تقصير نبوده و نيست... چه كسي مي داند پشت خش خش هاي ملتهب و مرموزش،چه…

انشا با موضوع باران

انشا با موضوع باران انشا با موضوع باران: انشا با موضوع باران با رعایت مراحل نوشتن- انشا با موضوع باران پاییزی- انشا با موضوع باران به صورت عینی- انشا با موضوع باران با مقدمه و نتیجه- انشا با موضوع باران برای پایه دهم- انشا با موضوع…