مرور برچسب

انشا ادبی با موضوع مادر

انشا با موضوع مادر

انشا با موضوع مادر انشا با موضوع مادر موضوع:مادر چقدر شیرین و لذت بخش است که تورا دارم و دارای جهانم😍 صدای شلاق های باران گوش نواز شده بود. باران بی رحمانه ب زمین میخورد.زمین خیس بود. دخترک باخود میپرسد:چرا من خیس نشده ام؟ چرا من…