مرور برچسب

انشاء با موضوع پاییز

انشا با موضوع پاییز

انشا با موضوع پاییز انشا با موضوع پاییز: موضوع : پاییز بايد اعتراف كرد كه در نهان تمام خاطراتي كه به بن بست پاييز مي رسند،راز خوابيده در دل غروب هاي دل گيرش بي تقصير نبوده و نيست... چه كسي مي داند پشت خش خش هاي ملتهب و مرموزش،چه…