انشا با موضوع دزد لباس صداقت

انشا با موضوع دزد لباس صداقت انشا با موضوع دزد لباس صداقت: نام انشاء: دزد لباس صداقت آدم های صادق را باید مثل یک لوح جمیل ساعت ها تماشا کرد،عمرشان کوتاه است بس که هر کس از راه رسید یا از آنها سوء استفاده کرد یا میان به زمین زدنشان می…

انشا با موضوع قار قار کلاغ

انشا با موضوع قار قار کلاغ انشا با موضوع قار قار کلاغ: موضوع: قار قار کلاغ در زمان های گذشته تا به کنون مردم عقیده داشتند و دارند که کلاغ به دلیل رنگ سیاه بدون نشانه نحسی و اتفاق شوم است .به خصوص زمانی که در حال بیان حرفی یا اتفاقی…

انشا با موضوع عطر دل انگیز خدایی شدن

انشا با موضوع عطر دل انگیز خدایی شدن انشا با موضوع عطر دل انگیز خدایی شدن: موضوع : عطر دل انگیز خدایی شدن خدا:بنده ی من٬ مخلوق برتر هستی من٬ قدم بگذار در مسیر روشن خوشبختی من٬ سجده کن رو به سوی قبله من. دور قلب کوچکم را حصاری کشیدم…

انشا با موضوع قدم زدن در یک روز برفی

انشا با موضوع قدم زدن در یک روز برفی انشا با موضوع قدم زدن در یک روز برفی: موضوع انشا:قدم زدن در یک روز برفی از خانه بیرون اومدم با قطرات برفی ک جلوی پایم فرود آمد نگاه کردم با خوشحالی دستانم را به هم ساییدم و شروع به قدم برداشتن…

انشا با موضوع جعبه مداد رنگی

انشا با موضوع جعبه مداد رنگی انشا با موضوع جعبه مداد رنگی: جعبه ی مدادرنگی در اینجا داستان چند مدادرنگی را می شنویم که در جعبه ای زندگی می کنند و با همکاری هم فصل های مختلف را می کشند و رنگ می زنند و تراش و پاک کن و دفتر هم دوستان…

انشا با موضوع گفت و گوی خیالی بین تخته سیاه و گچ

انشا با موضوع گفت و گوی خیالی بین تخته سیاه و گچ انشا با موضوع گفت و گوی خیالی بین تخته سیاه و گچ: موضوع: گفت و گوی خیالی بین تخته سیاه و گچ مهر ماه شد وبعد از سه ماه تعطیلی مدرسه ها باز شدند .چشمان تخته سیاه به روی یار دیرینش گچ باز…

انشا با موضوع آلودگی هوا

انشا با موضوع آلودگی هوا انشا با موضوع آلودگی هوا: موضوع: آلودگی هوا اوایل زمستان بودوهوابسیارسرد.البته سردی هوافقط باعث خشکی بیشترهواشده بودوهیچ بارشی تابه حال رخ نداده بود.خیابان هانیزطبق معمول شلوغ بودوترافیک سنگینی به وجودآمده…

انشا با موضوع ماشین و دوچرخه

انشا با موضوع ماشین و دوچرخه انشا با موضوع ماشین و دوچرخه: موضوع: ماشین و دوچرخه به نظر شما ماشین بهتر است یا دوچرخه؟ می‌دانم هر کدام از شما نظری در این باره دارید. خودرو چندصد سال پیش،در کشوری اروپایی،به نام انگلیس اختراع…

انشا با موضوع گفت و گوی انسان و دریا در مورد عشق

انشا با موضوع گفت و گوی انسان و دریا در مورد عشق انشا با موضوع گفت و گوی انسان و دریا در مورد عشق: موضوع: گفت و گوی انسان و دریا در مورد عشق به آرامی روی شن های ساحل قدم می زدم, کل دنیا مرا تنها گذاشته بودند جز یک نفر, یک نفر همیشه…

انشا صفحه ی ۵۲ با موضوع ایران برای پایه هفتم

انشا صفحه ی ۵۲ با موضوع ایران برای پایه هفتم انشا صفحه ی ۵۲ با موضوع ایران برای پایه هفتم: موضوع انشا: ایران ایران شهرهای مختلفی دارد که هر شهر دارای مکان های دیدنی بسیار است. یکی از این شهر ها شیراز است.شیراز مکان های دیدنی زیادی…