انشا با موضوع سفر به فضا

انشا با موضوع سفر به فضا انشا با موضوع سفر به فضا: سفر به فضا ... خیلی ذوق زده بودم از طرفی هم می ترسیدم که نتونم از پسش بر بیام ، بعد از اینکه از اتاق مدیر بیرون اومدم بلا فاصله وسایلا مو جمع کردم رفتم همون جای همیشگی جایی که هروقت…

انشا با موضوع آدم فضایی

انشا با موضوع آدم فضایی انشا با موضوع آدم فضایی: موضوع:آدم فضایی آدم فضایی کوچک به آسمان نگاه می کرد .او غرق در اندیشه بود.چراغ های سوال ،یکی پس از دیگری به خانه ی خاموش ذهنش روشنایی می بخشیدند.به سرعت به سوی پدر شتافت.پرسش های ذهنش…

انشا با موضوع اگر من معلم نگارش بودم

انشا با موضوع اگر من معلم نگارش بودم انشا با موضوع اگر من معلم نگارش بودم: اگر معلم نگارش بودم...! از بچگی دوست داشتم برخی تصمیمات زندگی ام را قبل از هجده سالگی بگیرم. به علایق فردی خودم احترام میگذارم و قبول دارم که عاشق ادبیات هستم.…

انشا با موضوع اعضای بدن و غرور

انشا با موضوع اعضای بدن و غرور انشا با موضوع اعضای بدن و غرور: اعضای بدن و غرور عقل فریاد زد:« نمی شود، این درست نیست، همه چیز در دنیا بر پایه منطق استوار است؛ اما این یکی... تو حتی دلیلی هم برای انتخابت نداری حتی یک دلیل غیر منطقی‌،…

انشا با موضوع نوزاد

انشا با موضوع نوزاد انشا با موضوع نوزاد: موضوع: نوزاد بازهم صدای سوره یاسین که مامانم در دورانی که من درشکمش هستم می خواند ؛ می آید،مثل همیشه آرامشی در تمام وجودم منتقل کرد. آمدم کمی دستانم را باز کنم و خستگی رااز تنم بیرون کنم ولی…

انشا با موضوع گفت و گو میان زمین،ابروکوه

انشا با موضوع گفت و گو میان زمین، ابر و کوه انشا با موضوع گفت و گو میان زمین، ابر و کوه: موضوع: گفت و گو میان زمین،ابروکوه خشم آسمان خوابیده بود . ابرهای تیره بازی شان گرفته بود . بعد از قشقرقی که آسمان به پا کرده بود ، حالا قایم باشک…

انشا با موضوع آسمان شب

انشا با موضوع آسمان شب انشا با موضوع آسمان شب: موضوع : آسمان شب جایی که من زندگی میکنم آسمان وسیع و پر ستاره دارد اینجا کویر است وشبها گویی اسمان مخملی با همه ستاره هایش مردمان مهربان و افتاب سوخته روزهای کویر را در اغوش میگیرد. کویر…

انشا با موضوع اهمیت و فایده درس خواندن

انشا با موضوع اهمیت و فایده درس خواندن انشا با موضوع اهمیت و فایده درس خواندن: موضوع انشا:اهمیت و فایده درس خواندن یادش بخیر روزهای پراسترس مدرسه،چقدر تحت فشار روحی بودیم هر هفته امتحان هر روز مسق هر روز حساب و کتاب حسرت بیشتر…

انشا با موضوع کفش

انشا با موضوع کفش انشا با موضوع کفش: موضوع: کفش سعی کردم بغض گلویم را قورت بدم چشمانم از اشک لبالب پر شده و بود و هر لحظه منتظر برای فوران و جاری شدن با پشت دستم محکم روی پلک هایم دست کشیدم و باز خیره ی کفش های براق و نارنجی رنگ ان…

انشا با موضوع پدر

انشا با موضوع پدر انشا با موضوع پدر: موضوع: پدر همیشه گفته اند بهشت زیر پای مادران است اما این بار می گویم بهشت در دستان پدران است همان دستانی که دست های کوچک فرزندش را می گیرد و همه جا به فرزندش این امید می دهد که کوهی مثل پدرش پشتش…