انشا با موضوع هدف زندگی

انشا با موضوع هدف زندگی انشا با موضوع هدف زندگی: موضوع:هدف زندگی امروز قلم را برمیدارم و بر پیشانی شب مینویسم :طلوعی دیگر در راه است... امروز یخ های سرد کینه و بدی را از دلم پاک میکنم و بر روی قلبم با قلمی پر از مهرو محبت…

انشا با موضوع بذرقاصدک

انشا با موضوع بذر قاصدک انشا با موضوع بذر قاصدک: موضوع : بذرقاصدک باموسیقی بی کلام آفتاب که پر است از نت های تنهایی و عطر باران که لای شاخ و برگ درختان پیچیده است سر از عمق خاک سرد و بی روح بیرونم می آورم؛ ریتم سمفونی پلک هایم غبار را…

انشا با موضوع سفر به تاریخ

انشا با موضوع سفر به تاریخ انشا با موضوع سفر به تاریخ: موضوع : سفر به تاریخ صفحات این کتاب را یکی پس از دیگری ورق میزنم. کتاب قطور تاریخ، کتابی به عظمت شوش و استواری ستون های تخت جمشید، کتاب قطور تمدن این شکوه 2500 ساله . صفحات را ورق…

انشا با موضوع جلسه امتحان

انشا با موضوع جلسه امتحان انشا با موضوع جلسه امتحان: موضوع:جلسه امتحان به نام خالق هستی 👈سکوتی سنگین و مرگبار سراسر مدرسه را فرا گرفته بود درست مثل یک دادگاه!!! دادگاهی که چیزی به صادر کردن حکم اعدام نمانده بود.معلوم بود که همه غرق…

انشا با موضوع اگر من مولف کتاب فارسی بودم

انشا با موضوع اگر من مولف کتاب فارسی بودم انشا با موضوع اگر من مولف کتاب فارسی بودم: موضوع :اگر من مولف کتاب فارسی بودم ..... اگر قلم ، اسیر انگشتانم می گشت وسهمی در آموزش وتربیت دانش دوستان در زمینه ی ادبیات شیرین پارسی داشتم ؛ جوهر…

انشا با موضوع چهارشنبه سوری

انشا با موضوع چهارشنبه سوری انشا با موضوع چهارشنبه سوری: موضوع چهار شنبه سوری بتدا که معلممان موضوع را گفت خنده ام گرفت چون من هم مثل همه دوستانم ابتدا ذهنم به سمت ترقه و آتش بازی رفت ولی پس از کمی فکر کردن به نتایج جالبی رسیدم و دیدم…

انشا با موضوع کویر

انشا با موضوع کویر انشا با موضوع کویر: موضوع: کویر هنگامی ک صحبت از زیبایی طبیعت می شود ،کم و بیش همه ما یاد جنگل های سرسبز، رودخانه های خروشان ، کوه های سر به فلک کشیده و دریای ابی میفتیم، اما طبیعت جلوه های دیگری هم دارد.…

انشا با موضوع اولین سفر به مشهد مقدس

انشا با موضوع اولین سفر به مشهد مقدس انشا با موضوع اولین سفر به مشهد مقدس: موضوع : اولین سفر به مشهد مقدس تمام سبزه های هفت سین را به گره کشیدم و با انگشتانی که از اشک دیده نمور بود، پای تمام گلدان ها، نام رضا (ع) را توقیع کردم. من…

انشا با موضوع عشق شانه ای

انشا با موضوع عشق شانه ای انشا با موضوع عشق شانه ای: موضوع : عشق شانه ای نمیدانم کسی در دنیا وجود داردکه با تار زدن آرامش نگیرد؟ راستش من نمیتوانم تار بزنم اما دختر خوب بلد است می گوئی دختر کیست ؟ این اسمی است که من روی او گذاشته ام…

انشا با موضوع سفر بی بازگشت

انشا با موضوع سفر بی بازگشت انشا با موضوع سفر بی بازگشت: موضوع : "سفر بی بازگشت" صدای رعدوبرق رعشه درجانم می انداخت.انگار آن شب قصدِ تمام شدن نداشت.صدای بابا هنوز هم می آمد.هنوز هم داد وهوارهایش سقف خانه را می لرزاند.گوشه اتاق در…