مرور رده

نگارش و انشاء

انشا با موضوع آسمان

انشا با موضوع آسمان انشا با موضوع آسمان: موضوع: آسمان گفت وگو بین زمین و آسمان به نام آنکه هستی نام ازاو یافت/فلک جنبش،زمین آرام از او یافت همه نشسته بودند و به آسمان نگاه می کردند،آسمان بزرگ و بی کران شبهایش پر ستاره،روزهایش گاه…

انشا با موضوع معلم

انشا با موضوع معلم انشا با موضوع معلم: موضوع: معلم یا رب نگاه کس به کسی آشنا مکن گر میکنی کرم کن و از هم جدا مکن همه غرق سکوت بودند ،و منتظر آمدنش ، همه چشم ها خیره به در کلاس بود، کلاسش با همه کلاس ها متفاوت بود چه از نظر ظاهر و…

انشا با موضوع از دانه تا دانش

انشا با موضوع از دانه تا دانش انشا با موضوع از دانه تا دانش: موضوع :از دانه تا دانش هیولا هر لحظه نزدیک تر می شد و گروهی از دوستانم را می بلعید،صف به صف و نوبت به نوبت. ترس وجودم را فرا گرفته بود و با التهاب مسیر عبورش را دنبال می…

انشا با موضوع

انشا با موضوع از زبان گلی که چیده شده است انشا با موضوع از زبان گلی که چیده شده است: موضوع انشا: از زبان گلی که چیده شده است. بنام خداوندی که ابری را می گریاند تا گلی را بخنداند. هر نفسم را هنوز با امید می کشم اما چه فایده دیگر حتی…

انشا با موضوع مورچه و کارگر

انشا با موضوع مورچه و کارگر انشا با موضوع مورچه و کارگر موضوع: مورچه و کارگر گاهی اوقات درمی یابی که درتفاوت هایی که بین دوچیز است یافاصله هایی که بین دوچیزاست چقدر شباهت وجوددارد و مراعات نظیر همدیگر هستند؛گاهی اوقات وقتی به جهان می…

انشا با موضوع شانس

انشا با موضوع شانس انشا با موضوع شانس: موضوع: شانس من به شانس اعتقاد دارم؛ ولی نه همیشه و در هر جایی. به نظر من، شانس در زندگی هست؛ ولی تعیین‌کننده نیست. نتیجه‌ی کار یا آینده‌مان بستگی به شرایط و تلاش خودمان دارد. بعضی از انسان‌ها…

انشا با موضوع آزاد ( خاطره ی من ازدوران اول ابتدایی )

انشا با موضوع آزاد ( خاطره ی من ازدوران اول ابتدایی ) انشا با موضوع آزاد ( خاطره ی من ازدوران اول ابتدایی ) انشا: خاطره ی من از دوران اول ابتدایی سال اول ابتدایی ام بود ازهمه عوامل مدرسه می ترسیدم .همه برایم بیگانه بودند.اولین روز…

انشا موضوع باغ

انشا موضوع باغ انشا موضوع باغ: موضوع:باغ به نام خدايي كه تمام برگ هاي درختان جهان را افريد به نام خدايي كه شگفتي را افريد مانند درختان آب برگ ها و... جايي را ميشناسم كه در فصل بهار مانند بهشت است درختان تنو مند و قدرت مند كه نشانه ي…

انشا با موضوع ایران

انشا با موضوع ایران انشا با موضوع ایران: موضوع ایران در قاره آسیا فقط و فقط یک کشور است که انگشت به نشان تمام کشورهای بیگانه است و هرکس نام این کشور را می شنود؛ بی اختیار در باره ی آن به فکر فرو می رود. فکر می کنید این کشور کجاست؟!…

انشا با موضوع مرگ و زندگی

انشا با موضوع مرگ و زندگی انشا با موضوع مرگ و زندگی: موضوع: مرگ و زندگی زندگی کردن صحنه ی نمایش در دنیاست. درنمایش زندگی جهان صحنه وما همه بازیگران این نمایش هستیم مرگ خودرا بد جلوه داده وهمه از آن گریزان اند اما برخی زندگی هاهم هستند…