مرور رده

نگارش و انشاء

انشا با موضوع نوجوانی

انشا با موضوع نوجوانی انشا با موضوع نوجوانی: انشا درباره ی نوجوانی کسی که پا به دوره ی نوجوانی می گذارد احساس می کند که بزرگ شده است و باید کار های بزرگی را هم انجام دهد. او با نگاهی دیگر به جهان اطراف خود نگاه می کند و همیشه احساس…

انشا با موضوع زلزله

انشا با موضوع زلزله انشا با موضوع زلزله: انشا در مورد زلزله. سلام زلزله جان.کاش بی خبر نمی آمدی.کاش خبر میدادی که میخاهی بیایی.کاش از غذاهای مادرانمان را که با زحمت برایمان پخته بود ایراد نمیگرفتیم و با عشق میخوردیم و دست های پینه…

انشا با موضوع روز بارانی

انشا با موضوع روز بارانی انشا با موضوع روز بارانی: موضوع:روزبارانی صدای باران دران دوردست ها کنار خانه ای قدیمی که در پس کوچه ای است؛زیر اسمان خداوند که ابرهایش همانند فرزندی که مادرشان را گم کرده اند می گریند٬ابرها قطرات اشک…

انشا با موضوع سالمندان

انشا با موضوع سالمندان انشا با موضوع سالمندان: موضوع:سالمندان سالمندان خیر خواه هر قوم هستند،سالمندان ریش سفیدان هر طایفه هستند،سالمندان فخرو افتخار هر ملت هستند،سالمندان کسانی هستند که کم لطفی ها آزارشان می دهد اما دم نمی زنند و…

انشا با موضوع توصیف طبیعت

انشا با موضوع توصیف طبیعت انشا با موضوع توصیف طبیعت: موضوع: توصیف طبیعت پدرم همیشه میگوید به نام خدایی که از شدت حضورش ناپیداست .هوا خیلی سرد شده است.با اینکه خورشید ازپشت کوه بالا آمده و نور تابانش را روی دشت باز کرده همه جا یخ زده…

انشا با موضوع سفرنامه ( سفر به چین )

انشا با موضوع سفرنامه ( سفر به چین ) انشا با موضوع سفرنامه ( سفر به چین ): موضوع : سفربه کشورچین سفرمادوسال پیش به کشورزیبای چین بود.ازموقعی که سوارهواپیما شدیم خاطره ساختیم تالحظه آخر;خب قطعا هرکسی که برای اولین بار مکانی به این…

انشا با موضوع دلتنگ کربلا

انشا با موضوع دلتنگ کربلا انشا با موضوع دلتنگ کربلا: موضوع : دلتنگ کربلا اربابم ... این آرزوی سرخ گذرنامه ی من است در زیر پای مهر سفارت لگد شدن ساعت حوالی سه صبح بود که بی هوا از خواب پریدم، اولش نفهمیدم کجا قرار دارم، اما بعد از…

انشا با موضوع بهار

انشا با موضوع بهار انشا با موضوع بهار: موضوع:بهار روزها ،ساعت ها،ثانیه ها همه و همه گذشتند و ما امروز روز های بهاری را یک به یک میگذرانیم.. نه اشتباه نکن. منظور از بهار،فصل ها و درخت و شکوفه و خیلی چیزهای دیگر نیست.نه... بهار هنوز…

انشا با موضوع گفت و گوی بین تضاد و ترادف

انشا با موضوع گفت و گوی بین تضاد و ترادف انشا با موضوع گفت و گوی بین تضاد و تراد: موضوع: گفت و گوی بین تضاد و ترادف مدتی است انگار ذهنم تالار گفت و گو شده است. به این می اندیشم که بنای زندگی بر چیست...؟ تصمیم گرفتم برای یافتن پاسخم به…

انشا با موضوع دلنوشته ای به مادرم

انشا با موضوع دلنوشته ای به مادرم انشا با موضوع دلنوشته ای به مادر: موضوع:دلنوشته ای به مادرم ای تویی که آرام و قرار دل اشفته ام هستی،ای تویی که مرهمی بر زخم های دیرینه ام هستی،ای تویی که از همان اغاز ورودم به این دنیا دستم را گرفتی…