مرور رده

نگارش و انشاء

انشا با موضوع جلسه امتحان

انشا با موضوع جلسه امتحان انشا با موضوع جلسه امتحان: موضوع:جلسه امتحان به نام خالق هستی 👈سکوتی سنگین و مرگبار سراسر مدرسه را فرا گرفته بود درست مثل یک دادگاه!!! دادگاهی که چیزی به صادر کردن حکم اعدام نمانده بود.معلوم بود که همه غرق…

انشا با موضوع اگر من مولف کتاب فارسی بودم

انشا با موضوع اگر من مولف کتاب فارسی بودم انشا با موضوع اگر من مولف کتاب فارسی بودم: موضوع :اگر من مولف کتاب فارسی بودم ..... اگر قلم ، اسیر انگشتانم می گشت وسهمی در آموزش وتربیت دانش دوستان در زمینه ی ادبیات شیرین پارسی داشتم ؛ جوهر…

انشا با موضوع چهارشنبه سوری

انشا با موضوع چهارشنبه سوری انشا با موضوع چهارشنبه سوری: موضوع چهار شنبه سوری بتدا که معلممان موضوع را گفت خنده ام گرفت چون من هم مثل همه دوستانم ابتدا ذهنم به سمت ترقه و آتش بازی رفت ولی پس از کمی فکر کردن به نتایج جالبی رسیدم و دیدم…

انشا با موضوع کویر

انشا با موضوع کویر انشا با موضوع کویر: موضوع: کویر هنگامی ک صحبت از زیبایی طبیعت می شود ،کم و بیش همه ما یاد جنگل های سرسبز، رودخانه های خروشان ، کوه های سر به فلک کشیده و دریای ابی میفتیم، اما طبیعت جلوه های دیگری هم دارد.…

انشا با موضوع اولین سفر به مشهد مقدس

انشا با موضوع اولین سفر به مشهد مقدس انشا با موضوع اولین سفر به مشهد مقدس: موضوع : اولین سفر به مشهد مقدس تمام سبزه های هفت سین را به گره کشیدم و با انگشتانی که از اشک دیده نمور بود، پای تمام گلدان ها، نام رضا (ع) را توقیع کردم. من…

انشا با موضوع عشق شانه ای

انشا با موضوع عشق شانه ای انشا با موضوع عشق شانه ای: موضوع : عشق شانه ای نمیدانم کسی در دنیا وجود داردکه با تار زدن آرامش نگیرد؟ راستش من نمیتوانم تار بزنم اما دختر خوب بلد است می گوئی دختر کیست ؟ این اسمی است که من روی او گذاشته ام…

انشا با موضوع سفر بی بازگشت

انشا با موضوع سفر بی بازگشت انشا با موضوع سفر بی بازگشت: موضوع : "سفر بی بازگشت" صدای رعدوبرق رعشه درجانم می انداخت.انگار آن شب قصدِ تمام شدن نداشت.صدای بابا هنوز هم می آمد.هنوز هم داد وهوارهایش سقف خانه را می لرزاند.گوشه اتاق در…

انشا با موضوع مقایسه مهربانی و غرور

انشا با موضوع مقایسه مهربانی و غرور انشا با موضوع مقایسه مهربانی و غرور: مقایسه مهربانی و غرور خانه آرام بود, انگار آرامش بر همه جا حکمرانی میکرد. شومینه عشق گرمِ گرم بودو به خانه حرارت می بخشید. کنارش روی صندلی افکار مهاجرکه گاه…

انشا با موضوع کفش

انشا با موضوع کفش انشا با موضوع کفش: انشا درباره ی کفش امروز روزه مهمیه واسه من اخه حمید مسابقه دو داره و من باید حسابی خودمو اماده کنم راستی خودمو معرفی نکردم من اقای اسپرت هستم اهل تعریف از خودم نیستم ولی سفید و با لپایه صورتی هستم…

انشا با موضوع آخرین زنگ مدرسه

انشا با موضوع آخرین زنگ مدرسه انشا با موضوع آخرین زنگ مدرسه: انشا درباره ی آخرین زنگ مدرسه آخرین زنگ مدرسه برای همه ،چه معلم و چه دانش آموز دوست داشتنی است چون بعد از آن به خانه می روند. چهارشنبه است، سر کلاس علوم نشسته ایم.معلم…