مرور رده

انشاء پایه هفتم

انشا صفحه ی ۵۲ با موضوع ایران برای پایه هفتم

انشا صفحه ی ۵۲ با موضوع ایران برای پایه هفتم انشا صفحه ی ۵۲ با موضوع ایران برای پایه هفتم: موضوع انشا: ایران ایران شهرهای مختلفی دارد که هر شهر دارای مکان های دیدنی بسیار است. یکی از این شهر ها شیراز است.شیراز مکان های دیدنی زیادی…

انشا با موضوع امام زمان – پایه هفتم

انشا با موضوع امام زمان انشا با موضوع امام زمان - پایه هفتم : انشایی درباره ی ظهور امام زمان,انشا در مورد امام زمان به زبان عادی و ادبی,انشا احساسی در مورد امام زمان,انشا درباره تولد امام زمان,انشا در مورد انتظار,انشا در مورد امامت…

انشا با موضوع پیامبر ( ص ) – پایه هفتم

انشا با موضوع پیامبر ( ص ) - پایه هفتم انشا با موضوع پیامبر ( ص ) - پایه هفت: انشا در مورد پیامبر ( ص ), انشا درباره پیامبر ( ص ), انشا با موضوع پیامبر ( ص ), انشا پیامبر ( ص ), انشا با موضوع پیامبر ( ص ) پایه هفتم به نام خدا مقدمه…

انشا با موضوع حکایت شخصی که شتر گم کرده بود

انشا با موضوع حکایت شخصی که شتر گم کرده بود - پایه هفتم انشا با موضوع حکایت شخصی که شتر گم کرده بود بازنویسی حکایت شخصی شتر گم کرد- انشاء با موضوع حکایت شخصی شتری گم کرده بود جدید- بایگانی‌ها بازنویسی حکایت شخصی شتر گم کرده بود-…

انشا با موضوع هر که بامش بیش برفش بیشتر – پایه هفتم صفحه ۴۶

انشا با موضوع هر که بامش بیش برفش بیشتر - پایه هفتم انشا با موضوع هر که بامش بیش برفش بیشتر: انشا با موضوع هر که بامش بیش برفش بیشتر گسترش دهید ضرب المثل هرکه بامش بیش برفش بیشتر,خلاصه هرکه بامش بیش برفش بیشتر,هرکه بامش بیش برفش…