مرور رده

انشاء پایه نهم

انشا با موضوع باران

انشا با موضوع باران انشا با موضوع باران: انشا با موضوع باران با رعایت مراحل نوشتن- انشا با موضوع باران پاییزی- انشا با موضوع باران به صورت عینی- انشا با موضوع باران با مقدمه و نتیجه- انشا با موضوع باران برای پایه دهم- انشا با موضوع…

انشا صفحه ۳۴ با موضوع بازنویسی مثل برای پایه نهم

انشا صفحه 34 با موضوع بازنویسی مثل برای پایه نهم انشا صفحه 34 با موضوع بازنویسی مثل برای پایه نهم: انشای : صفحه ۳۴ موضوع: بازنویسی مثل دزدی صفت خوشایندی نیست و در دین ما مسلمانان دزدی حرام است. روزی روزگاری در زمان های قدیم یک زنو…

انشا با موضوع خوشبختی برای پایه نهم

انشا با موضوع خوشبختی برای پایه نهم انشا با موضوع خوشبختی برای پایه نهم: انشا خوشبختی یعنی- انشا در مورد خوشبختی و بدبختی- خوشبختی از نظر روانشناسی- انشا احساس خوشبختی- انشا ادبی در مورد خوشبختی- انشا درباره راز خوشبختی- موضوع :…

انشا صفحه ۳۴ با موضوع بازنویسی حکایت برای پایه ی نهم

انشا صفحه 34 با موضوع بازنویسی حکایت برای پایه ی نهم انشا صفحه 34 با موضوع بازنویسی حکایت برای پایه ی نهم: موضوع : بازنویسی حکایت حکایت: شخصی پیراهنی را دزدیده بود به پسرش داد تا به بازار ببرد وبفروشد درراه پیراهن را از پسر دزدیدند؛…

انشا صفحه ۵۵ با موضوع تلفن همراه برای پایه ی نهم

انشا صفحه 55 با موضوع تلفن همراه برای پایه ی نهم انشا صفحه 55 با موضوع تلفن همراه برای پایه ی نهم: موضوع : تلفن همراه غیر طنز: تلفن همراه وسیله ایی شخصی است که این قابلیت را به فرد می دهد که تلفن خود را همراه خود به هرجا که می رود…

انشا صفحه ی ۵۵ با موضوع درد دل یک موش آزمایشگاهی برای پایه نهم

انشا صفحه ی 55 با موضوع درد دل یک موش آزمایشگاهی برای پایه نهم انشا صفحه ی 55 با موضوع درد دل یک موش آزمایشگاهی برای پایه نهم: در این مطلب برای شما دوستان عزیز انشا صفحه ی 55 با موضوع درد دل یک موش آزمایشگاهی و درددل یک موش ازمایشگاهی…

انشا صفحه ی ۵۵ با موضوع سایه آدم برای پایه ی نهم

انشا صفحه ی 55 با موضوع سایه آدم برای پایه ی نهم انشا صفحه ی 55 با موضوع سایه آدم برای پایه ی نهم: موضوع : سایه آدم غیرطنز:سایه ی آدم ها در همه جا و همیشه قابل دیدن نیست. اما در نور خورشید یا زمانی که زیر هاله ایی از نور مانده باشیم…

انشا با موضوع آزاد برای پایه ی نهم

انشا با موضوع آزاد برای پایه ی نهم انشا با موضوع آزاد برای پایه ی نهم: موضوع: آزاد متن انشا شماره ۱: همه میگویند کاش میشد سرنوشت را از سر نوشت اما این را بدان گذشته ها گذشته و دیگر هیچ چیزی مانند قبل نمیشود سنوشت چیزی نیست…

انشا صفحه ی ۹۶ با موضوع رویای من برای پایه ی نهم

انشا صفحه ی 96 با موضوع رویای من برای پایه ی نهم انشا صفحه ی 96 با موضوع رویای من برای پایه ی نهم: در این مطلب برای شما دوستان عزیز و همیشه همراه همیارتو انشا صفحه ی 96 با موضوع رویای من برای پایه ی نهم را آماده کرده ایم که می…

انشا صفحه ۵۵ با موضوع ایستادن توی صف برای پایه نهم

انشا صفحه 55 با موضوع ایستادن توی صف برای پایه نهم انشا صفحه 55 با موضوع ایستادن توی صف برای پایه نهم: در این ج برای شما دوستان عزیز انشا صفحه 55 با موضوع ایستادن توی صف برای پایه نهم و همین در مورد انشا در مورد ایستادن توی صف غیر…