مرور رده

انشاء پایه دهم

انشا پایه دهم کتاب مهارتهای نوشتاری

انشاء پایه دهم کتاب مهارتهای نوشتاری | شامل تمام انشاها و تمرینات کتاب مهارتهای نوشتاری پایه دهم – |انشاء آزاد و انشاهای صفحات مختلف پایه دهم.| بیش از 100 انشاء مختلف با موضوعات مختلف کتاب مهارتهای نوشتاری پایه نهم. در سایت همیار تو، جدیدترین مطالب و انشاهای پایه دهم را برای شما عزیزان گردآوری و فراهم آورده ایم. حتما نظرات خودتون رو درباره انشاهای این سایت برای ما ارسال کنید.

دانش آموزان عزیز پایه دهم، شما هم میتوانید انشاهای خود را برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان در سایت همیارتو قرار بگیرد.

انشا با موضوع یک صبح سرد و برفی زمستانی برای پایه دوازدهم

انشا با موضوع یک صبح سرد و برفی زمستانی انشا با موضوع یک صبح سرد و برفی زمستانی: موضوع: یک صبح سرد و برفی زمستانی زنگ ساعت به صدا درآمد ولی در وجودم شوری برای بلندشدن نبود.ساعت ها به حالت جنینی خوابیده بودم. ودر حصار دستان سرد زمستان…

انشا پایه دهم با موضوع حکایت نگاری

انشا پایه دهم با موضوع حکایت نگاری انشا پایه دهم با موضوع حکایت نگاری: موضوع: حکایت نگاری کتاب پایه دهم بازنویسی حکایت سگی بر لب جوی،استخوانی یافت متن حکایت: سگی بر لب جوی،استخوانی یافت.چندان که در دهان گرفت،عکس آن در آب بدید.پنداشت…

انشا با موضوع محل زندگی ما

انشا محل زندگی ما-انشای محل زندگی ما-انشا درباره محل زندگی ما-انشا درمورد محل زندگی ما-موضوع انشا محل زندگی ما-انشاء درباره محل زندگی ما-انشا درباره ی محل زندگی ما-انشاء در مورد محل زندگی ما-انشاء محل زندگی ما

انشا در مورد دیوار و تنهایی پایه دهم درس ششم

انشا در مورد دیوار و تنهایی انشا در مورد دیوار و تنهایی پایه دهم درس ششم: انشا در مورد دیوار و تنهایی, انشا درباره دیوار و تنهایی, انشا با موضوع دیوار و تنهایی, انشا در مورد دیوار و تنهایی پایه دهم درس ششم به نام خدا متن انشا: چه…

انشا با موضوع انسان با ماشین درس ششم نگارش دهم

انشا با موضوع انسان با ماشین انشا با موضوع انسان با ماشین درس ششم نگارش دهم : انشای ماشین,انشا در مورد اتومبیل,مطلب در مورد ماشین,انشا درمورد انسان و ماشین,انشا عینی درباره انسان و ماشین,درباره انسان ماشین ها,تحقیق انسان ماشین به…

انشا با موضوع برگ و دست درس ششم پایه دهم

انشا با موضوع برگ و دست انشا با موضوع برگ و دست: انشا با موضوع برگ و دست درس ششم پایه دهم, انشا با موضوع برگ و دست, انشا در مورد برگ و دست, انشا درباره برگ و دست, انشا برگ و دست به نام خدا موضوع انشا: برگ و دست درس ششم  پایه دهم…

انشا با موضوع مهمانی خانوادگی

انشا با موضوع مهمانی خانوادگی انشا با موضوع مهمانی خانوادگی: انشا با موضوع مهمانی خانوادگی, انشا در مورد مهمانی خانوادگی, انشا درباره مهمانی خانوادگی, موضوع مهمانی خانوادگی بنام خدا موضوع انشا: مهمانی خانوادگی مقدمه: بارها شنیده…

انشا با موضوع سنجش و مقایسه مرگ و زندگی – پایه دهم صفحه ۴۴

انشا با موضوع سنجش و مقایسه مرگ و زندگی- پایه دهم صفحه 44 انشا با موضوع سنجش و مقایسه مرگ و زندگی- پایه دهم صفحه 44 انشا در مورد مهارت های نوشتاری پایه دهم با موضوع سنجش و مقایسه مرگ و زندگی, انشا درباره مهارت های نوشتاری پایه دهم با…

انشا با موضوع سنجش و مقایسه عشق و نفرت- پایه دهم

انشا با موضوع سنجش و مقایسه عشق و نفرت- پایه دهم انشا با موضوع سنجش و مقایسه عشق و نفرت: انشا در مورد عشق و نفرت, انشا با موضوع عشق و نفرت, انشا در مورد سنجش عشق و نفرت, انشا سنجش عشق, انشا سنجش عشق و نفرت بنام خدا مقدمه: عشق یا…

انشا با موضوع درد دندان – پایه هفتم صفحه ۶۳

انشا با موضوع درد دندان - پایه هفتم انشا در مورد درد دندان با رعایت ساختمان بند, مطلب در مورد دندان درد, درباره ی دندان درد, انشا درباره درد دندان پایه هفتم, تحقیق درباره ی دندان, انشا طنز درباره درد دندان, انشا با موضوع درد دندان, انشاء…