طرح سوال جواب فداکاری صفحه ۹۲

طرح سوال جواب فداکاری صفحه ۹۲

طرح سوال جواب درباره فداکاری

طرح سوال جواب فداکاری صفحه ۹۲:

معنی فداکاری های یک انسان چه چیزی می تواند باشد ؟

– شاید دوست داشتن همنوعان خود دوست داشتن جان ادم ها .

چرا باید جان همه ی ادم هارا دوست داشته باشد؟

-چون که می تواند خود را به جای همه ی ان ها فرض کند و به جانی دوباره نیاز داشته باشد

اما چرا به خاطرش باید جان خودمان به خطر بیافتد؟مثل همین دهقان فداکار؟

-نمیدانم . شاید جان چندین تن از افرادی که در قطار بودند برایش بیشتر از جان خودش ارزش داشت .

مطالب مرتبط:

بیشتر از ان این برایم سوال است که چرا می گویند پدران فداکار ؟

– چون پدر همچون چتری در باران است که در اوج بارش باران برایت چتری می شود تا تو خیس نشوی و سرمانخوری ، جوانیش را پای کار میگذارد تا تو بتوانی به خواسته هایت برسی و تمام این ها یعنی فداکاری .

پس چرا به مادران هم فداکار می گویند؟

-چون هردوی این نعمت های الهی یعنی پدر و مادر از زندگی خود میگذرند بخاطر شادی ما  و گذاشتن از شادی و لذت ها در زندگی بخاطر کس دیگری یعنی فداکاری پس پدر و مادر هردو فداکاران زندگی ماهستند.

وقتی پلاسکو اتش گرفت اتش نشانان در ان جا ماندند و بیرون نیامدند یعنی فداکاری

-بله ، یعنی فداکاری چون انان رفتند تا مردمی را که در داخل ساختمان بودند را نجات بدهند و نجات هم دادند اما خودشان نتوانستند بیرون بیاییند و و به مقام شهادت رسیدند.

-فداکاری زیباست و حال خوبی را به ادم می بخشد

وقتی کسانی چون اتش نشانان شهید شدند بعد از فداکاری چه حال خوبی؟

-حال انان بهترتر از حال ماست شاید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.