تبدیل نثر ساده به حکایت – نگارش هفتم صفحه ۹۵

تبدیل نثر ساده به حکایت – نگارش هفتم صفحه ۹۵

تبدیل نثر ساده به حکایت - نگارش هفتم صفحه 95
تبدیل نثر ساده به حکایت – نگارش هفتم صفحه ۹۵

تبدیل نثر ساده به حکایت – نگارش هفتم صفحه ۹۵:

مطالب مرتبط:

شخصی خانه به کرایه گرفته بود . چوب های سقف بسیار صدا می داد . به خداوند خانه از بهر مرمت آن سخن بگشاد . پاسخ داد : چوب های سقف ، ذکر خدا می کنند . گفت : نیک است : اما میترسم این ذکر ، به سجود بینجامد.

بازنویسی حکایت شخصی خانه به کرایه گرفته بود:

روزی یک فردی خانه ای را اجاره کرده بود . اما سقف این خانه خیلی صدا می داد . ان فرد روزی با صاحب خانه حرف زد درباره ی بازسازی این خانه اش ، صاحب خانه در پاسخ به سخن مرد گفت: چوب های سقف، ذکر خداوند می کند ان مرد اجاره نشین برگشت گفت : درست است حرف تو اما من میترسم سقف خانه به سجده در بیاید.( یعنی سقف خراب شود و ریزش کند )

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.