انشا در مورد از تو حرکت از خدا برکت – پایه دهم صفحه ۳۹

انشا در مورد از تو حرکت از خدا برکت برای پایه دهم صفحه ۳۹

انشا در مورد از تو حرکت از خدا برکت برای پایه دهم صفحه 39
انشا در مورد از تو حرکت از خدا برکت برای پایه دهم صفحه ۳۹

انشا در مورد از تو حرکت از خدا برکت – پایه دهم:

مطالب مرتبط:

برو کار می کن مگو چیست کار یعنی چه,داستان برو کار میکن مگو چیست کار,معنی برو کار کن مگو چیست کار,انشا کوتاه در مورد برو کار کن مگو چیست کار,داستان کوتاه برو کار کن مگو چیست کار,دریافت خود از مثل برو کار می کن مگو چیست کار,برداشت از مثل برو کار میکن مگو چیست کار,برو کار میکن مگو چیست کار را توضیح دهید

مقدمه: از قدیم شنیده ایم این جمله را بزرگانمان گفته اند ( از تو حرکت از خدابرکت ) روزانه ممکن بوده است که بارها در زندگی امان آن را تجربه کرده باشیم اما هیچ توجهی به این جمله نکرده باشیم اما اگر کمی تامل کنیم و فکر کنیم به این نتیجه خواهیم رسید .

متن انشا در مورد از تو حرکت از خدا برکت: گاهی مواجه میشویم با انسان هایی که دسته های مختلفی دارند انسان هایی که هدف هرکدام از انها با هم دیگر متفاوت است . گاهی از خواب بیدارمی شویم و طبق عادت های روزانه امان نفس میکشیم ، قدم میزنیم ، فکر می کنیم ، غذا میخوریم اما در لا به لای تمام این عادت ها تمام این فعالیت ها مواجه می شویم با ادم ها ، ادم هایی را میبینیم که فقط می گویند من کار ندارم . ادم هایی که می گویند کار من هیچ برکتی ندارد با خود می گویم مگر میشود؟ کار باشد و برکت نه مگر میشود کسی که دنبال کار هست کاری پیدا نکند؟ می اندیشم تا جواب تمام سوال هایم را پیدا کنم جواب هایی که به ذهنی که علامت سوال هست جواب خواهند داد قانع خواهد شد جواب هایی که شاید برای یک انسان نوری در تاریکی باشد . این که انسان هایی فقط حرف میزنند و در حرف هایشان جوابی مبهم برایشان داریم انان می گویند هیچ کاری ندارم که انجام بدهم اما این که انسان میتواند راه برود وقدم بزند و حال خوبی داشته باشد اینکه ادمی می تواند قدم بزند برای هیچ کس مبهم نیست اما ما انسان ها قدم میزنیم تا تفریح کنیم قدم میزنیم تا حالمان خوب بشود اما ایا تا کنون به این اندیشیده ایم که گاهی باید قدم هایمان را هم بفهمیم فهمیدن این که میتوانیم قدم برداریم برای کاری ، من معتقدم وقتی انسان توانایی حرف زدن داشته باشد توانایی عمل کردن نیز خواهد داشت عملی که سرنوشت ادمی را تغییر خواهد داد هر عملی یک عکس العملی دارد وقتی به یک دیوار مشت هایمان را محکم می کوبیم دیوار نیز در برابر مشتی که ما به ان میزنیم عکس العملی نشان میدهد این عکس العمل دردی است که دستان ما ان را احساس میکنم. عمل ها و عکس العمل ها انگونه پیش میروند که ما میخواهیم این خواستن همراه است با انجام دادن این که یک دانش اموزش درس میخواند این عکس العمل های متفاوتی خواهد داشت اگر این دانش اموز در سطح بد درس بخواند عکس العمل نیز همانگونه خواهد بود اما اگر در سطح عالی بخواند عکس العمل ان نیز عالی خواهد بود . اینکه تلاش کنیم برای انجام کاری یعنی حرکت کنیم قدم اول را برداریم و راه برویم عکس العمل این حرکت و راه رفتن دیده خواهد شد همانطور که خداوند متعال به بنده ی خود گفت از تو حرکت از من برکت .

نتیجه: زندگی انسان به تلاش انسان بستگی دارد اینکه من این موضوع را درکنم که اگر درست قدم هایم را بردارم حتی در بلندترین قله ها که چاله هایی دارند من راهم را میروم بدون ان که به زمین بخورم . این که فهم این موضوع راداشته باشیم که من حرکتی اگر داشته باشم یقینا برکت این کار عکس العمل راه رفتن من است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.