انشا با و تصور ذهنی از عکس زیر- پایه هشتم صفحه ۵۶

انشا با موضوع تصور ذهنی از عکس زیر- پایه هشتم صفحه ۵۶

انشا با و تصور ذهنی از عکس زیر
انشا با و تصور ذهنی از عکس زیر

انشا با و تصور ذهنی از عکس زیر- پایه هشتم:

انشا با و تصور ذهنی از عکس زیر, انشا د رمورد تصور ذهنی از عکس زیر, انشا با موضوع تصور ذهنی از تصویرزیر

 

مطالب مرتبط:

به نام خدا

مقدمه: همیشه دوست دارم موقع نوشتن یک متن یک داستان یا یک انشا و رمان و… از خیالات و تصوراتی که در ذهن من هستند استفاده کنم چرا که به زیبایی متن کمک می کنند و وقتی خواننده متن یک موضوع درهم امیخته شده با رویا و تصورات ادمی را میخواند بیشتر جذب می شود البته همه افراد به یک صورت نیستند و هرکس سلیقه ی متفاوتی دارد.

 

متن انشاء: یک لحظه ای هم که شده گاهی اوقات چشمانمان را ببندیم و بگذاریم و اجازه بدهیم تا تصوراتمان فعال شوند تصورات و خیالات انسان حق فعال شدن حق تحرک دارند و ما باید به انها اجازه تحرک بدهیم وقتی تصورات و خیالات یک انسان فعال شده و در جنب و جوش است این مورد تا حدی برای انسان خوب است چرا که حال وی را خوب می کند اما هر چیزی به حد و اندازه خود خوب است  مثل همین خیال بافی یا تصورات بلند این ها نیز به اندازه و حد خود خوب هستند و از یک حد به بعد خوب نیستند این یک موضوع ثابت شده می باشد و خود انسان نیز در اثبات این موضوع قانع شده است تا حدی او می داند و درک می کند و به این فهم رسیده است که وقتی  شروع به رفتن به تصورات بلند می کند حالش خوب می شود و میداند که نباید از حد ان بگذرد چراکه ممکن است از لحاظ های مختلف به روح و روان وی اسیب به رساند. حال می خواهیم یک عکسی را ببینیم و چشمانمان راببیندیم و تصوراتمان از ان عکس را برروی کاغذ بنویسیم یک جاده در میان کوه ها جاده ای پر از برف و برف هایی که همچون چادری بر سر درختان و جاده دراز رخت بسته است جاده ی برفی انقدر زیباست که محو جاده می شوم جاده ی برفی که دران هیچ نشانی از کسی نیست نه ماشینی از ان رد میشود نه ادمی قدم در ان میگذارد نه پرنده ای دران پرواز می کند سکوت حاکم شده است به جاده ی سفید برفی ما دوست دارم در اوج کوه کنار این جاده از بالاترین نقطه ان کوه به این جاده نگاه کنم و چشمانم ماموری باشند برای نگاه کردن به جاده ها و درختان برفی و دره ها من از چشمانم جمله ای میخواهم که به من بگوید چه لذتی دارد مامور باشی برای نگاه به زیباترین مناطق نگاه به زیبایی و نگاه به این که چقدر مهربان خدایی دارم که این صحنه زیبا را برای من و دیگران جلوه داده است میدانم در رویایی به سر میبرم و میفهمم که این رویای زیبا شاید برای کسانی ممکن باشد و برای کسان دیگری غیر ممکن ولی من همین را هم میدانم که انقدر محو این رویای زیبا شده ام که ممکن بودن یا نبودن ان برای من زیاد فرقی نمی کند همین بس برایم که این لحظه زیبا را احساس کردم و توانستم به رویای ان بروم.

نتیجه: امیدوارم همیشه زمانی که به رویایی قدم میگذاریم ان را بفهمیم و درک کنیم که این رویا اگر چه ممکن است روزی ممکن شود و یا نشود اما بفهمیم که این یک رویاست و سعی کنیم همیشه یک رویا ، تصورات ، خیالات را درک کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.