انشا با موضوع کشورم سلام

انشا با موضوع کشورم سلام

انشا با موضوع کشورم سلام
انشا با موضوع کشورم سلام

انشا با موضوع کشورم سلام:

انشا کوتاه در مورد ایران, انشا در مورد عشق به وطن, انشا وطنم را دوست دارم زیرا, کشور ایران را توصیف کنید, توصیف وطن, انشاء کوتاه درباره ایران, انشا در مورد ایران کلاس هفتم, متن زیبا درباره ایران, انشا با موضوع کشورم سلام, انشا در مورد کشورم سلام, انشا کشورم سلام

به نام خدا

چگونه بيان کنم زيبايي هايت را؟ چگونه بيان کنم شکوه پرعظمتت را؟ چگونه؟

زبانم براي گفتن زيبايي ها وافتخاراتت هميشه گويا است، ليکن عظمتت فراتراز توصيفاتي است که من به زبان مياورم.

کشورم سلام

کشور روزهاي سختي‌هاي بي پايان، کشور مردان و زنان دلير و شجاع که براي کشورشان جانشان را هديه ميدهند. چه زيبا گفت شاعر:

مطالب مرتبط:

“مرد و زنش تلفيقي از ابريشم و آهن “

مردان و زناني که در دفاع مقدس سرسختي خود را همچو آهن و همدردي و عشق و محبت به يکديگر را همچو ابريشم نشان دادند.

بيهوده نميگويم؛ تاريخ ايران اينها را به چشم ديده. همانهايي که هرپنج شنبه، جمعه قبرشان بوي گل محمدي و گلاب ميدهد؛ همانهايي که مادرهايشان چشم به راهشان ماندند اما چيزي جز پيکره پاکشان در قطعه شهدا، نيافتند.

کشورم سلام

کشوري که قهرمانانش سرعشق جانشان را باختند و معناي واقعي قهرمان را به رخ کشيدند. خودشان در آتش سوختند و خانواده هايشان در آتش فراق…..

کشورم سلام

كشورم تو همه اين قهرمانان دلير را درخود پرورانده اي. مردمي را پرورانده اي که براي ثبات عشقشان به آتش نشانان فداکار، مواد منفجره را تحريم کردند و جلوي آتش نشاني ها ايستگاه‌هاي عزا زدند و گرييدند و خودشان را درغم هم وطنانشان شريک دانستند ومعناي همدردي را به رخ کشيدند.

“وطنم اي شکوه پابرجا”

همين يک بيت کافي است تا تمامي شکوه و عظمت و افتخاراتت جلوي چشمان هرايراني پديدار شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.