انشا با موضوع کشتی نفت کش سانچی

انشا با موضوع کشتی نفت کش سانچی

انشا با موضوع کشتی نفت کش سانچی
انشا با موضوع کشتی نفت کش سانچی

انشا با موضوع کشتی نفت کش سانچی:

انشا با در مورد انشا با موضوع کشتی نفت کش سانچی, انشا کشتی نفت کش سانچی, انشا در مورد کشتی سانچی, انشا با موضوع کشتی سانچی

مطالب مرتبط:

به نام خدا

مقدمه: ایرانم دلم به حال مظلومیت گاهی اوقاتت می سوزد ایرانم کشورم ، دلم عزادار است برای ۲۳ فرشته زمینی که پرواز کردند و رفتند و ای ایرانم چقدر سخت است از کل دنیا برای نجات فرشتگانت در دریا بیاییند اما فرشتگانت انگار عهد بسته اند برای رفتنشان عهدی بسته اند انگار عهد دریایی شدن و سخت تر از ان این است که اتشی که به جان فرشتگانت افتاد حتی اب دریا هم ان را نتوانست خاموش کند ..

متن انشاء: ایرانم اتشی که به جان فرشتگان اسمانیت افتاد را دریای به ان بزرگی نتوانست خاموش کند از بچگی شنیده بودم که اتش دربرابر اب تسلیم است پس چرا تسلیم نشد اتش در برابر دریایی باان عظمت، من نمیتوانم باور کنم چیزی را که بیست سال از زندگیم را باور ان به سربردم اما دیگر انقدری دیر شده است که حتی اگر عقل و احساسم هم بخواهد باورنکند چشمانم دیدند صحنه ی تسلیم شدن اب را ان لحظه انقدر برایم تلخ بود که بیست سال باور شکست اتش در برابر اب را برای همیشه کنار گزاشتم اخر ایرانم می دانی چه شد؟ من از لحظه ای که خبر اتش گرفتن کشتی سانچی را شنیدم دعا میکردم و هر لحظه امیدوار بودم چون مطمن بودم که اتش تسلیم می شود و فقط از غرق شدن می ترسیدم و دعا میکردم نزدیک صحنه نبودم اما این درد و ناراحتی را از پشت رسانه ها احساس میکردم ناراحتم چراکه انسان بودن وظیفه اش همین است اما بیشتر ناراحت هستم چراکه  انان مسافران پروازی به سمت دریا از ایرانم بودند وقتی اخباررا میدیدم و تلاش مردمانی که رفته بودند سانچی را نجات دهند رفته بودند بیست و سه نفر را از مرگ نجات دهند تلاش اتش نشانانی را که توانستند پلاسکو را خاموش کنند اما سانچی خاموش نشد نمیدانم چه چیزی را بنویسم تا حال دلم ارام شود سانچی حتی زیر دریا هم خاموش نشد دریای باعظمت من از تو دیگر انتظار دیگری داشتم انتظار نجات ، انتظار پیروزی ، انتظار داشتم باور بیست سال زندگیم را تو مهری بزنی زیر ان باور و من برای همیشه اثبات شدنش را باور کنم اما دریا تو نتوانستی باورم را به اثبات برسانی سانچی زیر دریا فرو رفت اما اتشی که سانچی داشت هنوز زیر دریا هم فوران میکرد اما دیگر امیدی به زنده ماندن فرشتگانت در دل ها همه ی ایرانیان از بین رفته بود دل ایران به درد امد دل ایرانم شکست ، سال قبل پلاسکو و امسال سانچی دل مردم ایران را عزادار کرد این عزای بزرگ و درد اور هیچ وقت از صحنه تاریخ ایرانم پاک نخواهد شد چرا که در دل مردمانش این حادثه تلخ و بزرگ ثبت شد و خوب می دانیم تاریخ زمان و حادثه ای را ثبت می کند که دل مردمان ان کشور ثبت کرده باشند و مردمان ایرانم صحنه های زیادی را ثبت کردند.

نتیجه: امیدوارم ایرانم و مردمان کشورم دیگر این صحنه های تلخ و ناراحت کننده را نبینند چرا که یک اتفاق دل همه ی مردم را به درد می اورد چه اشنا باشد چه  غریبه ان بیست و سه نفر برای ما ایرانی بودنشان بس که ان ها بخاطر ما رفتند و پرواز انان سمت اسمان بود اما از راه دریا رفتد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.