انشا با موضوع پنجره

انشا با موضوع پنجره

انشا با موضوع پنجره

 

انشا با موضوع پنجرهانشا با موضوع پنجره :

مطالب مرتبط:

انشا با موضوع پنجره – انشا پنجره ای رو به خدا – انشای پنجره – انشا درمورد پنجره – انشا در مورد پنجره های شناخت – انشا درمورد پنجره کلاس-انشا درمورد پنجره عینی-انشا درباره پنجره

بنام خدا

مقدمه : پنجره موضوع زیبا و بخصوص جالبی است برای من چراکه وقتی فکر میکنم اگر اتاقی داشتم که پنجره به سمت طبیعت و دریا داشت چه می شد و چقدر حالم خوب تر بود.
متن انشا : من شاید نتوانم رزندگی خودم را با تصورات و خیالات خود به پیش ببرم اما برای من ممکن است تصور کردن محیط زندگی حتی دررویا و خیالات خودم این که در جایی زندگی میکنم که خانه اش اپارتمانی نیست بلکه خانه در دل طبیعت است خانه ای که دردل هوای پاک قرار دارد و من راحت نفس میکشم خانه با پنجره های باز که نگران الودگی هوا نباشم پنجره ای که وقتی ان را باز میکنم و فضای بیرون خانه را می بینم حال خوبی به من دست بدهد نفس عمیقی بکشم ، چشمانم را برای مدتی هم که شده ببندم و فقط نفس بکشم و وقتی چشمانم را باز میکنم صحنه ای که باان مواجه می شوم دریایی باشد و موج اب ها و درختانی که باد از کنارشان می گذرد پنجره ای رو به سمت اسمان ، رو به سمت زیبایی هایی که حتی برای لحظه ای حال مرا خوب خواهد کرد و این یعنی زندگی شیرین مهم نیست زود گذر بودنش مهم حال من است که خوب می شود در یک شب بارانی پنجره را باز کنیم و به راحتی دستانمان را به سمت بیرون ببریم و باران را لمس کنیم و صبح همان شب وقتی پنجره را باز میکنم رنگین کمان به من صبح بخیر می گوید و روزم چه بانشاط و متفاوت اغاز می شود چقدر لذت بخش است از گوشه در خانه امان بنام پنجره به سمت زیبایی هایی نگاه کنیم که خدا را یاد اور ذهنمان میسازند و شکر می کنیم ، روز برفی شاید رنگین کمان صبح بخیر را به من نگوید اما همین که پنجره ای به سمت سفیدی باز شود و سردی کمی سردی را احساس کنم و کنار اتش دستانم گرما را حس کنند حس خوبی است و بهتر اینکه صدای دریارا وقتی از خواب بیدار می شویم قدر چنین لحظه ای را بدانیم چراکه لحظه هایی مثل این لحظه ها کمتر تکرار می شوند .

نتیجه گیری : از صحنه های زیبایی چون پنجره ای رو به سمت دریا و درخان و رنگین کمان و زندگی دلنشین به نتیجه ای زیبایی جز اینکه ایمان بیاوریم به خدا به اینکه زیبایی را از گوشه ای از پنجره در خانه هم میتوان دید .

نظرات بسته شده است.