انشا با موضوع پدر

انشا با موضوع پدر

انشا با موضوع پدر
انشا با موضوع پدر

انشا با موضوع پدر:

انشا ساده روز پدر,انشا ادبی در مورد پدر,نامه ای به پدر,توصیف پدر,انشا با موضوع روز پدر,انشا درباره پدر و مادر,انشا درمورد روز پدر,انشا ساده پدر

مطالب مرتبط:

بنام خدا

مقدمه : پدر..کلمه ی محبوبم برای این کلمه چه بنویسم که دلم ارام گیرد چه بنویسم که از عمق دوست داشتن ها بگوید دوست داشتن پدر بزرگ ترین تکیه گاه مهربان ترین من کاش می دانستم برای تو ای پدر از چه بنویسم تا دوست داشتنم در نوشته هایم نیز اثبات شود .

متن انشا : گوارای وجود و احساسش هر انکس که این نعمت بزرگ الهی رادارد ..پدر از زمانی که به دنیا می اییم می شویم عزیز دل پدر کم کم روی پاهایمان به زور می ایستیم اما میخوریم زمین و ان گاه که پدر دستان کوچک مرا میگیرد بلند می شوم به قدرت دستان او راه میروم و غروری به سمت من می اید که من به راحتی میتوانم راه بروم اما دریغا که به  این فکر نمیکنم که دستان پدر مرا به سمت جلو میبرد و دستان پدرم باعث شده است که من راه بروم حس بهتری است وقتی می شوی عزیز دل پدر می شوی دردانه ی پدر ..وقتی دستان کوچک فرزندش را پدری در دست می گیرد این صحنه اوج زیبای است صحنه ای هر عکاسی در گالری عکس هایش بهترین عکس میداند. بچه ای که به راحتی دیگر راه نیز میرود با پدر با لحن بچه گانه اش می گوید پدر من میتوانم تورا شکست بدهم و پدر چقدر پدرانه این شکست را قبل چشیدن ان قبول می کند قدرت خودرا می کنار میگذارد و بچه ای که با همان بچگی اش این پیروزی را برای خود بزرگ و بزرگ تر می داند و باز هم غروری که به او دست مید هد و او احساس می کند که قوی تر از پدرش است در حالیکه بازهم نمی داند پدر خودش نخواست که قوی باشد در برابر بازوان فرزند کوچکش ، پدرم فداکاری های تورا هیچ وقت و هیچ زمان اززندگی ام از یاد نخواهم برد چرا که پدرم صداقتت را در فداکاریت دیدم پدرم من فهمیدم معنی اسم فرشته ها را زمانی که فهمیدم فرشته ها میتوانند پدر ادم باشند پدران سرزمین من بارها شنیده ایم که بهشت زیر پای مادران است اما بگذار این بار من بگویم بهشت در دستان پدر است دستانی که بارها بخاطر نیازهای من و تمام فرزندان ایین سرزمین شکرگذاری وظیفه ی تمام کسانی است که پدری زحمت کش و فداکار دارند پدری که از جان خود میگذرد تا فرزندش نان حلالی بخورد این دستان زحمت کش را باید بوسید و گفتم پدرم دوستت دارم به اندازه تمام دوست داشتن های دنیا به راستی که دوست داشتن پدر خاص است پدرم تو بلند ترین شعر عاشقانه برای من است پدرم شاید بهشت زیر پایت نیست اما همان دستانی که بهشت در ان است پدرم تو به جرم پدر بودنت باید ایستادگی کنی و ای پدر تو باوجود همه ی مشکلات لبخندت رابازهم هدیه می کنی پدرم تو کشتی زندگی من را از میان موج های بزرگ و سخت به ساحل ارام رساندی.

نتیجه گیری : قدر پدران سرزمین خود را بدانیم پدران شایسته بهترین ها هستند پدرانی که سخت تلاش می کنند و زندگی را به کام فرزندانشان شیرین می کنند و پدر بودنش کافی است تا زندگی جاری باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.