انشا با موضوع همه احساسات من

انشا با موضوع همه احساسات من

انشا با موضوع همه احساسات من
انشا با موضوع همه احساسات من

انشا با موضوع همه احساسات من:

انشا با موضوع همه احساسات من, انشا درباره همه احساسات من, انشا در مورد همه احساسات من, همه احساسات من

مقدمه : بسم الله الرحمن الرحیم

متن انشاء : یکی از احساس هایی که در همه انسان های سالم وجود دارد ، احساس تعلق و وابستگی است . انسان موجودی اجتماعی است . معنای اجتماعی بودن این است که زندگی او به بودن با دیگران وابسته است . انسان نمی تواند تنها زندگی کند . ممکن است انسان هایی که در اطراف شما باشند که تنا زندگی می کنند ؛ اما در واقع تنها نیستند . چون دست کم غذایی که می خورند به دست دیگران تولید می شود و یا لباسی را که می پوشند دیگران تهیه می کنند . جدایی از انسان های دیگر و تنها ماندن بیش از حد ، روان آدمی را از تعادل خارج  می کند . نیاز به احساس تعلق و داشتن پیوند عاطفی با دیگر افراد ، نیازی است که در همه انسان ها وجود دارد . پس با تعلق به گروهی خاص که برای ما ارزشمند است ، یا انسان های دیگر و حتی به بعضی چیز ها می توان احساس خوش بختی کرد . احساس تعلق بسیار نیرومند است و می تواند به شما احساس عزت نفس ، احساس هویت ، احساس ارزشمندی و هدفدار بودن بدهد . شما باید بتوانید احساس های تعلق خود را بشناسید  و آن ها را شناسایی کنید . چون بعضی از احساس های تعلق در زندگی ما خوب نیستند و مانع پیشرفت ما می شوند.

چند نمونه از این احساساتم را برایتان توضیح می دهم :

مطالب مرتبط:

۱ـ احساس تعلق به خانواده :: نیاز های احساسی اولیه شما را برآورده می کند.

۲ـ احساس تعلق به دوستان :: ممن اس حتی یک دوست را بیشتر از بیشتر از بقیه دوست داشته باشیم .

۳ـ احساس تعلق شغلی :: انسان هایی هستند که به شغلشان احساس عاطفی دارند . شغل شما دانش آموزان عزیز آموختن علم است. و اگر احساس تعلق به شغلتان نداشته باشید نمی توانید انگیزه های لازم را برای پیشرفت داشته باشید .

۴ـ احساس تعلق به یک یا چند مکان :: مثل احساس تعلق به کشور ، شهر ، محله و خانه که در آن زندگی می کنیم . حتی می شود به گوشه ای از خانه یا خیابان یا فضایی از شهری که در آن زندگی می کنیم احساس تعلق خاطر داشته باشیم .

۵- احساس تعلق به یک گروه مذهبی ، ورزشی یا فرهنگی .

۶- احساس تعلق به دین و آیین و یا یک عقیده فلسفی و سیاسی .

نتیجه گیری : با تمرین و تلاش باید تمام احساس های وابستگی را که برای شما ضرر دارند ، از بین ببرید . و اگر احساس تعلقی برای شما خوب است و در زندگی شما وجود ندارد ، آن را ایجاد کنید .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.