انشا با موضوع نسخه عمه جان

انشا با موضوع نسخه عمه جان

انشا با موضوع نسخه عمه جان
انشا با موضوع نسخه عمه جان

انشا با موضوع نسخه عمه جان:

مطالب مرتبط:

انشا در مورد نسخه عمه جان, انشا درباره نسخه عمه جان, انشا با موضوع نسخه عمه جان, انشا با موضوع عمه جان, عمه جان

مقدمه : بسم الله الرحمن الرحیم

متن انشاء : مطالعات اخیر نشان می دهد ما ایرانیان علاوه بر کودک درون ، پزشک درون هم داریم غدد لنفاوی و تیروئیدمان فعال است و باعث می شود همچون گندم ، در خود درمانی نیز خودکفا شویم . کافی است در یک محفل خانوادگی ، فردی بگوید کمی سرم درد می کند . بلا فاصله تیم پزشکی حاضر در مهمانی ف بالای سر او حاضر می شوند و روش های صنعتی و سنتی را برای درمان مریض به کا ر می گیرند . دایی جانمعتقد است تمام درد های انسان از (( قولنج )) است . قولنج کمرت را زده به سرت و باید بدی بشکانیم ! بعد طرف را همانند سفره پهن می کند و با ۱۹۰ کیلو عضله دوپایی بر کمر مریض می پرد که به جای قولنج ، هشتاد درصد از استخان های مصدوم می شکنند و موجود بیچاره در یک دگر دیسی از گروه (( پهن تنان )) به نرم تنان و بی مهرگان منتقل می شود . عمو جان می فرمایند طب سنتی همه مشکلات را ح می کند . باید عرق خار شتر را با گاو گل زبان ! به مالی به تخم مرغ ماهی خوار مجرد و با آب هندوانه ابوجهل قورت بدهی . عمه جان هم که از شاعران مطرح خانواده هستند می فرمایند بیت (( دردم از یار است ، درمان نیز هم / دل فدای او شد و جان نیزهم )) را روزی ۳۱  بار خوان و ۳۲ دور دور خودت بچرخ و در تلگرام روزی برای ۳۳ نفر بفرست ” قطعاً خوب خواهد شد . مادر بزرگ از ته مجلس می گوید : (( پسرم دو تا از قرص بنفش ها و بعدش یکی نارنجی ها و بعدش دو تا خردلی مایع به قهوه ای را قبل از صبحانه بخور . فقط یادت باشه ترتیب قرص ها همهمه . اگر بر عکس بخوری ، جای دیگه ات اشتباهی خوب می شود . ))

نتیجه گیری : خلاصه مریض عزیز با کلکسیونی از درد ها مجبور می شود که مهمانی را ترک کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.