انشا با موضوع مقایسه ی دلقک و سیاستمدار

انشا با موضوع مقایسه ی دلقک و سیاستمدار

انشا با موضوع مقایسه ی دلقک و سیاستمدار

مطالب مرتبط:

انشا با موضوع مقایسه ی دلقک و سیاستمدا:

موضوع:مقایسه ی دلقک و سیاستمدار

دلقک ها فداکارترین انسانهای روی زمین هستند.سیاستمدارها هم همینطور.دلقک ها انسانهای توانایی هستند.سیاستمدارها هم همینطور.توانایی دلقک ها در خنداندن مردم است و تخصص سیاستمداران در خندیدن به مردم.یک دلقک برای محبوبیت, نباید لبخند بزند اما یک سیاستمدار لبخند میزند تا محبوب شود.
یک دلقک برای شادی مردم خود را رنگ میکند اما یک سیاستمدار برای شادی مردم,مردم را رنگ میکند. یک دلقک میان مردم لباس گشاد و خط دار میپوشد و دور از مردم لباس رسمی.یک سیاستمدار در مقابل مردم لباس رسمی میپوشد و دور از مردم لباس گشادخط دار. خط های لباس یک دلقک سفید و آبی است.خط های لباس یک سیاستمدار سفیدوسیاه.یک دلقک توپ ها را در دستانش میچرخاند و مردم لذت میبرند.یک سیاستمدار مردم را در دستانش میچرخاند و خود لذت میبرد.دلقک پول میگیرد و سیاستمدار پول میدهد,با این تفاوت که دلقک پدر خود را درمی آورد تا پولی اندک بگیرد و یک سیاستمدار پدر مملکت را درمی آورد تا پولی اندک را بدهد.یک دلقک خود را به بازی میگیرد تا مردم لبخند بزنند. یک سیاستمدار مردم را به بازی میگیرد و به روی آنان لبخند میزند.
دلقک ها موهای خود را فرفری و وسط سر خود را کچل میکنند تا مردم لذت ببرند,و سیاستمدار موهای مردم را دانه دانه میکَندَ.اگر مردم به کار یه دلقک اعتراض کنند, دلقک برای بهبود کار, خود را از ارتفاع بلندتر و با شدت بیشتر به پایین پرتاب میکند و در حال فرود برای مردم دست تکان میدهد و لبخند میزند.اگر مردم به کار یک سیاستمدار اعتراض کنند, سیاستمدار مردم را از ارتفاع بلند اختلاف طبقاتی به پایین پرتاب میکند و برای مردم درحال سقوط از آن بالا دست تکان میدهد و لبخند میزند.
دلقک ها در مقابل مردم دلقک بازی درمی اورند و در پشت صحنه آرام و متین اند,سیاستمداران در مقابل مردم آرام و متین اند ودر پشت صحنه برای یکدیگر دلقک بازی درمی اورند.
دلقک ها معمولا در زندگی واقعی خود انسانهای افسرده ایی هستند زیرا از تمام وجود خود برای خنداندن مردم استفاده میکنند و این کار از لحاظ روحی انسان را بسیار خسته میکند.سیاستمدارها هم اصولا در زندگی شخصی خود انسانهای افسرده ایی هستند,زیرا با تمام وجود برای کَندن جان مردم تلاش میکنند و این نیز خودکار بسیار مشکلی است.
جدا از این حرف ها, نمیخواهم بگویم همه ی سیاستمداران انسانهای بدی هستند, قرار نیست سیاست یک فسادخانه بزرگ باشد یک سیاستمدار هم میتواند خوب و پاک باشد و برای آسایش مردم تلاش کند ولی قلم محدود است و کلام طولانی هم هر مستمعی را خسته و آزرده میکند پس من به ناچار تر و خشک را باهم سوزاندم.
ولی من در خوبی دلقک ها هیچ شکی ندارم حتی اگر بدترین انسانها هم حاضر شوند صورت خود را رنگ آمیزی کنند و ذره ایی هم برای خنداندن مردم تلاش کنند انسانهای خوبی هستند حتی اگر برای پول این کار را انجام دهد خنداندن مردم به تنهایی هم یک کار بزرگی است.ای کاش سیاستمدارها کمی در کار خود دلقک بازی دربیاورند”بیایید کمی دلقک باشیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.