انشا با موضوع معلم

انشا با موضوع معلم

انشا با موضوع معلم

مطالب مرتبط:

انشا با موضوع معلم:

موضوع : تفکر سالم

“از کوته نظران چنان بگریزید که گویا از طاعون گریخته اید چرا که انسان ها همراه با دیدگاه محدودشان انگیزه های شما را سرکوب میکنند.”دنیس و بینی
همه ی ما وقتی میبینیم همسایمان اشغال جلوی در خانیمان گذاشته است بسیار ناراحت میشویم و اگر این کار باز هم تکرار شود اشغال ها را جلوی در خانه اش میگذاریم یا انها را دور میریزیم.
اما اگر به جای این اشغال ها کسی بخواهد حرف های مزخرف تحویلمان دهد اغوش ذهن خود را به گرمی برایش باز میکنیم.جالب اینجاست گاهی هم انها را همراهی میکنیم !!در حالی که این اشغال ها خیلی خطرناک تر از اشغال های همسایه هستند .
اطراف ما پر است از اشغال هایی ک مانع درست اندیشیدن و گاهی مانع رسیدن به هدفمان میشود به طور مثال در خانیمان در حال درس خواندن هستیم که ناگاه دوستمان زنگ میزند و میپرسد چیکار میکنی؟ شما هم میگویی:دارم درس میخونم و در جواب شما میگوید:میخونی ک چی بشه ؟ این همه که خوندی به کجا رسیدی؟؟
به همین راحتی ذهن شما از اشغال ها پر میشود در ادامه میخواهی درس بخوانی اما همش به این فکر میکنی که درس میخوانم ک چی بشه؟؟
وقتی کفش هایمان را جلوی در از پای خود بیرون می اوریم یا شب درها را قفل نمیکنیم نگران این هستیم ک نکند دزد بیاید دارایی هایمان را با خود ببرد اما یک موجود خطرناک تر از دزد وجود دارد و این دزد در ذهن ماست و نامش”شک”است. از بچه ها دور نگهش دارید و وقتی باهاش مواجه شدید به پلیس زنگ بزنید بخاطر اینکه مرتکب قتل شده!! اره اون رویاهای تورو کشته!!!
چند وقت پیش متوجه حقیقت جالبی در مورد هواپیماها شدم به گفته ی خلبان زمین برای هواپیما مثل سمه! چون هواپیما ساخته شده که اوج بگیره… اگر مدتی هواپیما روی زمین باشه سریع شروع میکنه به زنگ زدن و نقص فنی و در نهایت میمیرد .
ما انسان ها هم مثل هواپیما هستیم زمین برایمان مثل سم است زاده شده ایم که اوج بگیریم…
همیشه این نکته را یادمان باشد سختی عضو اصلی زندگی انسان است انسان زاده شده است که سختی بکشد حال این را خودش انتخاب میکند ،سختیی که میکشد در راه رسیدن به هدفش است یا ناراحتی از نرسیدن به ان و اینک چیزی به اسم کوه های هموار وجود ندارد پس باید سختی بکشیم که از انها رد شویم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.