انشا با موضوع مسیر مدرسه تا خانه

انشا با موضوع مسیر مدرسه تا خانه

انشا با موضوع مسیر مدرسه تا خانه

مطالب مرتبط:

انشا با موضوع مسیر مدرسه تا خانه:

موضوع: مسیر مدرسه تا خانه

این مسیر به نسبت طولانی را من هر روز طی می کنم، میروم و می آیم اما همانند خیلی از انسان هایی که به خیلی از خلقت های خداوند دانا دقیق نمی نگرند. من هم تا الان دقیق به این مسیر نگاه نکرده بودم.
انسان هایی با افکار پرمشغله که هر کدام به سویی می روند و دنبال زندگی خودشان هستند. درختانی که با فاصله دست در دست هم داده اند تا شهرشان را زیبا و چشم گیر سازند.
وای خدای من، آن جا را نگاه ! پیرمردی خسته که با خستگی زیادش دارد با عشق علاقه هم به درختان بلند قامت همچو سرو و هم به گل های دسته به دسته که در کنار هم قرار گرفته اند. تا با کنار هم قرار گرفتنشان اتحاد را به ما یاد دهند و باغبان با نگاه محبت آمیزش به آنان آب می داد .
وقتی سرم را بلند کردم متوجه چیزی شدم که خنده ام گرفته بود؛ مغازه هایی را دیدم که کوچک و بزرگ در کنار هم قرار گرفته بودند . پدرانی زحمت کش را دیدم که از بی حوصلگی به قول معروف پشه پرانی میکردند؛ خب چه کنند؟ ساعت دو بود و کسی این موقع قصد خرید ندارد .
عمیق تر که فکر کردم به این موضوع پی بردم که چگونه من تا الان به این مسیر پر پیچ و خم عمیق ننگریسته بودم ؛به خیابان شلوغ شهرمان و درختان و گل های زیبایش که به زیبایی شهرمان را افزوده بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.