انشا با موضوع محل زندگی ما

انشا با موضوع محل زندگی ما

انشا با موضوع محل زندگی ما
انشا با موضوع محل زندگی ما

انشا با موضوع محل زندگی ما:

انشا محل زندگی ما-انشای محل زندگی ما-انشا درباره محل زندگی ما-انشا درمورد محل زندگی ما-موضوع انشا محل زندگی ما-انشاء درباره محل زندگی ما-انشا درباره ی محل زندگی ما-انشاء در مورد محل زندگی ما-انشاء محل زندگی ما- انشا با موضوع محل زندگی ما

مطالب مرتبط:

بنام خدا

مقدمه : انشایی درباره محل زندگی من خیلی دوست داشتم یک روز درباره محل زندگی خود بنویسم و همیشه دنبال فرصتب بودم تا بدست بیاورم و در این مورد بنویسم و حالا که این فرصت بدست امده چه خوب است که از محل زندگی ام بنویسم.

متن انشا : من محل زندگی امان را خیلی دوست دارم چون همیشه وقتی از محل زندگی خود به دیگران تعریف میکنم حال خودم خوب می شود ممکن است خیلی از ادم ها محل زندگی اشان شبیه محل زندگی من باشد ما دریک خانه ای در وسط یک باغ کوچک زندگی میکنیم خانه ی ما اپارتمانی نیست و این مایه ی خوشحالی من است چرا که مجبور نیستم خیلی از چیزها را تحمل کنم مثل اینکه خانه ی ما نه پله ی زیادی دارد نه هیچی بلکه صبح که می شود در خانه امان را که باز میکنم هوایی از سمت بیرون به داخل خانه می اید و لذت بخش است این هوای خوب روبرو شدن با درختان و سبزه های داخل حیاط من این زیبایی و هوای خوب و حال خوب را با هیچ چیزی حاضر نیستم عوض کنم چون برای من ارزشمند است و این کافی است برای من از هوای الوده ما هیچ خبری نداریم چرا که محل زندگی ما اسمان همیشه رنگ ابی روشن به خود را بر تن دارد پرندگان همیشه از بالای خانه های ما راهی میشوند و صدایشان همیشه در گوش من هست صدای جیک جیک جوجه هایمان در حیاط و نگاه های من از پشت در به ان ها لذتی دیگر را بیان می کند من به راحتی در اطراف خانه امان میگردم چرا که هیچ ترسی در من نیست که ماشینی ناگهان از جاده بگذرد و برای من خطرناک باشد بلکه من با دلی باارامش راهی هرسمت خانه می شوم دوستان زیادی دارم من و دوستانم در محل زندگی امان محلی برای بازی هایمان داریم جایی که حتی اگر سروصدایمان زیاد هم باشد کسی اذیت نمی شود محل زندگی ما ازادی زیادی دارد ازادی به این معنا که محلی برای زندگی واقعی محلی برای بازی های کودکانه ما محلی برای امنیت من من محل زندگی خود را خیلی دوست دارم چرا که در ان از هیچ تصادفی نمیترسم در ان از هیچ میانبری نمیترسم .

نتیجه گیری : محل زندگی هر انسانی متعلق به اوست و انسان حق این زندگی را دارد اینکه به محل زندگی خود افتخار کند و ان را طراوتی ببخشد که حال خودش را هم خوب کند ، محل زندگی خیلی از ماها شاید محل اصالت واقعی ما نباشد اما محلی است که باید برای زیبایی ان تلاش بسیار زیادی کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.