انشا با موضوع مثل نویسی جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن

انشا با موضوع مثل نویسی جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن

انشا با موضوع مثل نویسی جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن
انشا با موضوع مثل نویسی جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن

انشا با موضوع مثل نویسی جایی که نمک خوردی نمکدان مشکن:

نمک خوردی نمکدان مشکن-نمک خوردی و نمکدان شکستی-نمک خوردی نمکدان شکستی-نمک خوردی نمکدان را شکستی-نمک خوردی نمکدون شکستی-نمک خوردی نمکدان نشکن

مطالب مرتبط:

بنام خدا

مقدمه : چه زیبا گفته اند که انجایی که نمک خوردی نمکدان را نشکن ، چیزی که در جامعه امروزی با صدایی بلند فریاد میزند بله این موضوع در جامعه امروزی ما بیشتر شده است .حرمت نمک را که میخوریم باید نگه داریم و نمکدان را نشکنیم.

متن انشا : از بچگی فهمیده بودم معنی این واژه ها را چرا که خانوادم همیشه به من می گفتن این کار خیلی بده که در خانه کسی خوبی ببینی و بخوای بدی کنی برای همین درک کرده بودم و پیش دوستانم هم می گفتم و اکنون که بزرگ شده ام فهمیده ام چقدر این موضوع جدی و بزرگ شده است چرا که در کودکی این موضوع را چندان زیاد جدی نمی گرفتم ولی چقدر خوب فهمیده ام که اکنون در این جامعه به این بزرگی ابن موضوع هم بزرگ شده هیچ چیزی به ذهنم نمی رسد برای این مشکل چرا باید در یک خانه به ما محبت کنند و خوبی و مهربانی ببینیم ولی در نهایت با یک بدی جوابشان را بدهیم هیچ به این موضوع فکر کرده ایم که شاید روزی به همان شخصی که نهایت بدی برای او پیاده میکنیم نیاز داشته باشیم؟ اگر نیازی به کمک و داشته باشیم چه بر سر ما خواهد اورد این نیاز به کمک؟ کاش کمی سعی کنیم در برابر خوبی هایی که در حقمان می شود اگر نمیخواهیم جوابی با خوبی بدهیم لااقل سکوت کنیم سکوت کمی احترام به دنبال دارد انقدر شکستن نمکدانی که در همان نمکدانی که خودمان شکسته ایم نمکی خورده ایم اسان شده است که تا کسی خوبی می بیند در همان موقع شروع به دشمنی می کند حرف من این است مگر این بدی چه خوبی دارد که بیشتر ادم ها به دنبال ان می روند کاش می فهمیدم معنی این بدی را ، گاهی فکرکردن به این موضوع که بتوانیم بدی را فراموش کنیم ذهنم را ناتوان از هر چیزی می سازد غیرممکن ها همیشه خوب نیستن مثل همین از بین بردن بدی برای همیشه غیرممکن ترین چیزی که فکر کردن به ان تلخ است.

نتیجه گیری : بیایید حداقل کمی این غیرممکن را ممکن کنیم و کمی بهم دیگر خوبی کنیم و جواب همان خوبی هارا با خوبی بدهیم تاارزش هردو خوبی دیده بشه ارزش خوبی هارا باید بدانیم خوبی کردن به یکدیگر را یاد بگیریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.