انشا با موضوع قلم

انشا با موضوع قلم

انشا با موضوع قلم

مطالب مرتبط:

انشا با موضوع قلم:

انشا ی جانشین سازی
موضوع:قلم
قلم وسیله ای برای بیان حس وحرف دل بی زبانان است.قلمی هستم در همه رنگ وهمه نوع.گاهی من یک آ دم را از طبقات پایین به بالا می برم.
اختیاری از خود ندارم واستفاده ازمن بسته به نیت دستی است که مرا در آ غوش خود می فشارد.
گاهی من وسیله نامه ای می شوم برای شخصی که هیچ وقت وجود نخواهد داشت.یا وسیله گزارش بیماری که دیگر خوب نخواهدشد.
گاهی هم هستم ولی کسی نه می نویسد ونه اهمیتی به این کار می دهد.
آ دم هایی که فکر می کنند به من نیازی ندارند سخت در اشتباهند حداقل برای یاد آ وری مسئله ای از من استفاده خواهد شد.
عمری طولانی ندارم کوتاه است کوتاه تر از آ نچه می نگری و شکننده وظریف،احساسی هستم،مثل احساس تو…
عصبانی هستی خط خطی می کنی،عمود،افقی،دایره،اریب یا شکل های مختلف دیگر…ناراحتی بدخط وتند تند می نویسی …، وقتی خوشحالی بی دقت می نویسی …یا احساسات دیگر.
من قلم هستم با من حرفت را بزن حتی اگر مخاطبی برای خواندن وجود ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.