انشا با موضوع سنجش و مقایسه مرگ و زندگی – پایه دهم صفحه ۴۴

انشا با موضوع سنجش و مقایسه مرگ و زندگی- پایه دهم صفحه ۴۴

انشا با موضوع سنجش و مقایسه مرگ و زندگی- پایه دهم صفحه 44
انشا با موضوع سنجش و مقایسه مرگ و زندگی- پایه دهم صفحه ۴۴

انشا با موضوع سنجش و مقایسه مرگ و زندگی- پایه دهم صفحه ۴۴

انشا در مورد مهارت های نوشتاری پایه دهم با موضوع سنجش و مقایسه مرگ و زندگی, انشا درباره مهارت های نوشتاری پایه دهم با موضوع سنجش و مقایسه مرگ و زندگی, انشا مهارت های نوشتاری پایه دهم با موضوع سنجش و مقایسه مرگ و زندگی, انشا مرگ و زندگی, انشا در مورد مرگ و زندگی, انشا در باره مرگ و زندگی

مطالب مرتبط:

بنام خدا

 مقدمه: مرگ و زندگی هردو دست خدا هستند چون خداوند هردو این هارا به ما داده است خداوند این دو را به امانت به انسان داده است چرا که هیچ کسی جز انسان امانت الهی را نپذیرفت .

 متن انشاء: ضرب المثل های زیادی در این باره  شنیده ایم مثل مرگ همچون شتری است که در هر خانه ای میخوابد مرگ رابه شتر تشبیه کرده اند و خوابیدن شتر دم در هر خانه ای را به این تشبیه کرده اند که مرگ برای همه هست اما این که چگونه مرگی را انتخاب کنیم چگونه زندگی کردن را انتخاب کنیم این مهم است اگر این  مسئله مهم نیست پس هچ دلیلی برای ترس نباید وجود داشته باشد و اصلا مهم نباشد چه کسی از چه طریق میمرد و چگونه زندگی میکند انسان باید طوری زندگی کند که هدفش تنها تنفس نباشد هدفش نفس کشیدن عادی هرروز نباشد اشنان میتواند هدفی بزرگتر داشته باشد نفس کشیدن هدفی نیست هدف هایی در زندگی انسان قرار دارد  که تنفس حتی جزئی از ان هم نیست هدف در زندگانی بسیار اهمیت ویژه دارد مهم است چه هدفی را انتخاب کرده است . مهم است که برای ان هدف حاضر است چه کارهایی انجام دهد. تا به حال فکر کرده ایم که  اگر هدف ما خدا باشد چه می شود؟ سوال های زیادی برای هدف وجود دارد که خداوند مارا افریده است پس چه معنی می دهد هدفمان خدا باشد؟ اما برای تنفس عادی هرروز چراکسی برایش سوال نیست ؟ بیشتر باید درباره ان سوال کرد چراکه سوال برانگیز است هرروز نفس بکشی اما ندانی برای چه اما وقتی به این ایمان رسیدیم که هدفمان خدا باشد زندگی خود را برای ما زیبا جلوه خواهد داد وقتی هرروز بخاطر هدف بزرگی که داریم تلاش کنیم وقتی این موضوع را بفهمیم که هدفمان وقتی خداست پس خدا از ما چه میخواهد و چه وعده ای داده است وعده ای شیرین تر از بهشت راایا کسی می تواند پیشنهاد بدهد؟ نه پس چقدر لذت بخش است جاودانه زندگی کردن خوب بخاطر رضای خدا یعنی بخاطر هدفمان مرگ و زندگی بله هردو دست خدااست اما این من و تو هستیم که نوع مرگ را انتخاب می کنیم نوع زندگی را انتخاب میکنیم تصور کنیم وارد غار بزرگی شده ایم و دو در دارد دری به سمت بیرون غار و روشنایی و دری به سمت تاریکی وشب همچون داخل غار کاری ندارم با کسی که می گوید فانوسی برای غار تاریک دارد و در تاریکی و شب زده غار میماند من حرفم با کسی است که به سمت دری می رود که درش به سمت بیرون است و روشنایی و چقدردلنشین است خارج شدن از تاریکی به سمت نور شاید چشمانمان کمی اذیت بشوند اما همین برای ماها بس است که هدف همان جا هست اگر کمی چشمانمان را بازتر کنیم.

 نتیجه: زندگی خوب داشتن فقط ثروت و مال دنیایی داشتن نیست بلکه تلاش و خوب بودن برای رسیدن به هدف است هدفی که در زندگی کسی خدا باشد یقینا در غار تاریک دری را باز می کند که به سمت نور باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.