انشا با موضوع زمستان را توصیف کنید – انشا ادبی زمستان

انشا با موضوع زمستان

انشا با موضوع زمستان
انشا با موضوع زمستان

انشا با موضوع زمستان :

انشا زمستان ادبی -انشا زمستان در روستا-انشا زمستان زیبا-انشا زمستان را توصیف کنید-انشا زمستان به زبان ادبی-انشا زمستان در روستا-انشا زمستان زیبا-انشا زمستانی

مطالب مرتبط:

بنام خدا

مقدمه : زمستان وقتی اسم این فصل را می شنویم به یاد برف و باران و سردی هوا و یخ می افتیم البته دیده شده که در زمستان برفی نباریده و بارانی دیده نشده اما برای ماها زمستان در چشم برف و باران است.

متن انشا : فصل سردی ها یعنی زمستان فصلی که مااون رو با سردیش شناختیم با برف هایی که روی درختان رخت میبندند و برفی که جاده ها سفید پوش میشوند شناختیم یعنی مورد پیش امده است که برف هم نیومده حتی ولی اسم زمستان هیچ تغییری نکرده است البته این موضوع هم عادی شده است بین مردم که زمستان بدون برف و باران هم برای ما زمستان است اما سردی هوایی که گاه سرماخوردگی شدیدی برای ما به همراه داره بازهم زمستان برای همه ماها دوست داشتنی هست تصور یک روز زمستانی که همه جا پوشیده از برف هست و درختانی که سفید شده اند و هیچ برگی ندارند در این فصل جاده هایی که یخ بسته اند و سفید شده اند زمستان انقدر زیبا و دلنشین هست برایمان که حتی اگر کلاهی در سر نداشته باشیم هم میرویم تا از این صحنه ی زیبا لذت ببریم این فصل هم که مانند سایر فصل ها شامل سه ماه می باشد ولی سردترین ماه این فصل دی می باشد و با نزدیک شدن به اخر این فصل یعنی اسفندماه هوا از سردی و برف و یخ خود می کاهد و کم کم به سمت بهار میرود زمستان از اتمام درس ها نیز مقدمه ای می گوید یعنی زمستان که میرسد امتحانات هم تمام شده اند و نصف درس ها خوانده شده اند و از نصف کمتر می ماند اما باتمام این سخن ها از توصیف زمستان بخواهیم بنویسیم تمام زیبایی را باید بیاوریم دراین فصل چرا که زمستان زیبایی های بی نظیری دارد بخصوص کوه های پوشیده از برف کوه هایی که بااین زیبایی ارزش بارها فتح دارند البته این مورد را هم در نظر باید گرفت که نباید هرکسی به کوه نوردی در زمستان رو بیاورند چون ممکن است خطر ناک باشد در سایرماه ها شاید چندان خطری نداشته باشند اما در فصل سرد زمستانی باید بسیار مواظب باشیم ، اما لذت بسیار زیادی دارد فتح کوهی که پوشیده از برف هست . صفای روستاها درزمستان بیشتر از هر جای دیگر است چون وقتی هوا بشدت سرد و برفی هست مردم در داخل خانه هایشان می مانند و از نفت و چوب اتش روشن می کنند و گرمای کرسی یک خانواده را در این روزهای سرد کنارهم گرم نگه میدارد.

نتیجه گیری : فصل زمستان فصل سردی می باشد از این سردی نتیجه های جالبی به دست میاوریم اول اینکه سردی زمستان نگذاریم سردی دل های ادمی باشد و اینکه مواظب باشیم تاسرما نخوریم چون عواقب بسیار بدی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.