انشا با موضوع روز مادر

انشا با موضوع روز مادر

انشا با موضوع روز مادر
انشا با موضوع روز مادر

انشا با موضوع روز مادر:

انشا روز مادر-انشای روز مادر-انشا درباره روز مادر-انشا درمورد روز مادر-انشا دربارهی روز مادر-انشاي روز مادر-انشای روز مادر ابتدایی-انشا برای روز مادر-موضوع انشا روز مادر-انشا درباری روز مادر- انشا با موضوع روز مادر

مطالب مرتبط:

بنام خدا

مقدمه : قبل از شروع به نوشتن درباره مقدس ترین روز این روز بزرگ رو به همه ی مادران سرزمینم تبریک می گویم و برای ان ها ارزوی سلامتی می کنم ، مادر ای یکدانه و تنهاترین غمخوار من ،از من عاشق تر به من دیوانه و بیمار من،وصف تو نتوان به صدها دفتر و دیوان نوشت، ای که وصفت روز و شبها تا ابد در کار من ، راست گفته اند که بهشت در زیر پاهای مادر معنای حقیقی خود را پیدا می کند و چه عادلانه است این تقسیم بهشت برای مادران .

متن انشا : مادرم تو سزاوار بالاترین مرتبه از بهشتی چراکه بخاطر وجود مهربانانه تو هست که من در این دنیا بهشت را لمس میکنم مادرم من ایمان دارم مادرها فرشته اند و فرشته ها زمینی هم هستند مگر می شود مهربانی و دلسوزی تو را به فرشته ای توصیف نکنم ، من فرشته ای را ندیده ام که شب بخاطر فرزندش بیدار بماند پس بدان مادر حتی اگر روزی چنین فرشته ای را ببینم  ایمان دارم من اورا بعد از توفرشته خواهم دانست بهشت و فرشته و تمام زیبایی را در وجود تو میبینم و همین است که می دانم بهشت واقعی را من لمس کرده ام مادر ، وقتی مرا در اغوش خود میگیری در اوج ناراحتیم و میگویی ناراحت نباش من هستم راست میگویی مادر چرا که وجودت برایم کافی است تا بیخیال تمام مشکلات و دغدغه هایم شوم وقتی کودک بودم تو در بلندی ها محکم در اغوشت مرا نگه میداشتی مادررجان مگر  چه پاداشی میگرفتی که عاشقانه مواظب من بودی خداوند چه عشقی در وجودت قرار داده است که اینگونه عاشق منی مادر ای کاش دلیل عشقت را روی میفهمیدم مادر من هرگز نمیتوانم جبران کنم کمی از زحماتت را چراکه میدانم نمیتوانم حتی یک درصدی از ان را جبران کنم اما تو همچنان برای من دعا میکنی و ارزوی موفقیت وسلامتی داری نمیدانم در وجودت چه داری که همچون کانونی برای گرمای خانواده ای برای صمیمیت و صفای یک خانه ای من ایمان دارم گل ها بوی زیبای خود را از تو میگیرند مادرم ، تو شمیم گل محمدی و رایحه گل نسترنی. مادر، تو از همه گل ها زیباتر و از همه آنها خوش بوتری، در سالروز یاد تو، عطر همه گل های شکفته را نثار وجودت می کنم .

نتیجه گیری : امیدوارم از محبت مادر هیچوقت عزل نشویم و قدر او را بدانیم تا وقتی که هست در کنارش در یک هوای خوب مهمان یک استکان چایی گرم به همراه حرف های نزده ، قدر مادر را بدانیم چون تنها کسی است که و.قتی به سرش دادمیزنیم و ناراحتش میکنیم وقت شام یا نهار مارا عاشقانه صدامیزند قدر چنین کسی را باید دانست .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.