انشا با موضوع دوست خوب کیست؟

انشا با موضوع دوست خوب کیست؟

انشا با موضوع دوست خوب کیست؟
انشا با موضوع دوست خوب کیست؟

انشا با موضوع دوست خوب کیست؟ :

انشا دوستی,انشا دوست خوب,انشا دوست خوب کیست,انشا دوستی با خدا,انشا دوست

 

مطالب مرتبط:

بنام خدا

مقدمه  دوست کلمه ی مقدس برای تمام کسانی که ارزش دوستی را فهمیده اند و این کلمه مقدس را حفظ کرده اند حفظ کردن و نگه داشتن دوستانی ارزشمند در کنار خود اصل مهمی در زندگی می باشد داشتن دوست میتواند روی زندگی ما انسان ها تاثیر بسیار زیادی بگذارد .

متن انشا: در زندگی روز مه باادم های زیادی برخورد داریم این ادم ها دسته های متفاوتی دارند گاه پیش امده است که هرروز با همکاران خود ارتباط داشته ایم یا با همکلاسی هایمان یا ادم هایی ماان هارا نمیشناسیم ولی ایا میتوان اسم همه ی این افرادی را که هرروز به نحوی میبینیم و ارتباط داریم را دوست بنامیم؟ در جواب باید گفت خیر پرا ی این که دوست به سادگی به وجود نمی اید باید توجه کنیم وقتی میخواهیم کسی را به دوستی برگزینیم همه ی گزینه هایی که در ذهن ما هستند را در نظر بگیریم تا دوستی خوب داشته باشیم و در این دوستی که باانتخاب صحیح هست نه به خود اسیب برسانیم و نه به طرف مقابل امان یعنی کسی که ما او را بعنوان دوست قبول می کنیم در جامعه امروزی دوستی ها انواع مختلفی دارند اما در زمان های قدیم دوستی را که مردم انتخاب میکردند دوست همیشگی و ثابت بود اما در جامعه ی امروزی متفاوت است یعنی دوستی ها ملاک ها و انواع متفاوتی پیدا کرده اند گاه کسی را به دوستی خود قبول می کنیم برای همراه شدن به مدرسه این نوع دوستی اغلب پس از اتمام مدرسه به پایان خود می رسد و گاهی دوستی را انتخاب می کنیم برای مسافرت یعنی فقط زمانی که به مسافرت می رویم او را دوست خود می دانیم و وقتی دلیل این نوع دوستی هارا می پرسیم جواب اکثرا به این صورت داده می شود تنوع بهتراست چرا که خسته کننده نیست تنوع طلبی می کنند به نوعی و گاهی نیز در جوامع امروزی که بیشتر اشکار شده است دوستی های اجتماعی می باشد دوستی هایی که به صورت انلاین ان هارا بعنوان دوست قبول می کنیم اما هستند هنوز کسانی که دوستان واقعی دارند دوستانی که همیشگی هستند کسانی که تنوع طلبی را انتخاب نکرده اند بلکه با دوستان همیشگی خود مسافرت ها و مدرسه و دانشگاه و … را تجربه کرده اند در دوستی های همیشگی نیز نکته ی بسیار مهمی وجود دارد و ان این است که دوستی هایی که همیشگی هستند باید در انتخاب انان نیز توجه ویژه ای کنیم دوستی را برای همیشگی انتخاب کنیم که تاثیرات وی در زندگی ما مثبت باشد و بتواند راه پیشرفت را برای ما هموار سازد.

نتیجه: در انتخاب دوست باید مواظب باشیم دوستی را انتخاب نکنیم که زندگی خود و اورا به تباه بکشاند بلکه دوستی راانتخاب کنیم که مواظب ما باشد و ما نیز مراقب او باشیم و این حقیقت است که دوست پادشاه بی تاج و تختی است که بر دل های دوستان خود حکومت می کنند پس قدر دوستان خوب مان را بدانیم چرا که لحظه های زندگی کوتاه هستند و باید قدر ان ها را بدانیم .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.