انشا با موضوع خشم یک مظلوم

انشا با موضوع خشم یک مظلوم

انشا با موضوع خشم یک مظلوم
انشا با موضوع خشم یک مظلوم

انشا با موضوع خشم یک مظلوم:

مطالب مرتبط:

بنام خدا

مقدمه : همه ی ما خشم یک انسان را دیده ایم و می دانیم که برای بعضی از انسان ها کنترل این خشم سخت است و برای بعضی دیگر از انسان ها توانایی کنترل این خشم اسان است و تفاوت ها هم در این است که انسان گاه توانایی انجام هر عملی را دارد و گاه ندارد .

متن انشا : وقتی از خشم حرف میزنیم همیشه در تصورات خودمان انسان هایی را تصور می کنیم که قیافه های عصبانی و خشمی دارند و با دیدن بعضی قیافه ها فکر می کنیم اما ایا همیشه همینگونه است که فکر می کنیم ؟ نه ، خشم همیشه در نقاب کسانی نیست که قیافه های عصبی دارند و یا شبیه به عصبانی گاهی خشم نقاب است برای صورتی است که در اوج ارامش سخنان خود را میزنند کسانی که مظلومند ، مگر می شود مظلوم هم عصبانی شود؟نه ، اما باید بگوییم که بله مظلوم هم خشمی دارد اما نه خشمی از جنس خشم همه ی ادم ها خشم یک مظلوم تفاوت های زیادی با خشم افراد دیگر دارد خشمی که چون اتش زیر خاکستر، اتشی که خاموشی ان سخت است اما به این موضوع هم فکرکرده اید که چه چیزی باعث میشود یک مظلوم خشمی را از خود نشان بدهد؟ یک فرد مظلوم ممکن است بخاطر خورده شدن حقش یا پایمال شدن حقوق خود در جامعه دچار خشم شود . زمانی که با یک فرد مظلوم روبرو میشویم خشم اورا میبینیم و شاید خشم او را جدی نمی گیریم این جدی نگرفتن خشم ممکن است اورا بیشتر به خشم بیاورد چرا که به این معنی است که مااورا دست کم گرفته ایم و خشم او برای ما جدی نیست .این خشم مظلوم ممکن است بخاطر این هم باشد که مظلوم می توان گفت همیشه خشم یک ظالم را دیده است وقتی انقدر خشم می بیند درجه تحمل وی نیز کم می شود و او نیز وادار به خشم و عصبانیت می شود ، آدمهایی که راه دفاع کردن از خودشان را یا اصلا بلد نیستند یا بد بلدند. . این ها وقتی عصبانی هم می شوند شاید از راه خودشان عصبانی نمی شوند و درجه ی خشم انان نیز بیشتر است و ممکن است زمانی خشم خود را فروکش کند که حق خود را برگرداند یا دیگران او را جدی بگیرند و او وقتی از خودش و خشم خود مطئن شد ان را فروکش می کند و به مظلوم بودن خود برمیگردد.

نتیجه گیری : انسان های مظلوم قرار نیست چون مظلوم هستند حق ان هارا بخوریم یا در حق انان ستم کنیم ، بلکه ادم های مظلوم کسانی هستند که باید نوع رفتار با انان را یاد بگیریم و درست رفتار کنیم باانان .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.