انشا با موضوع جنگ

انشا با موضوع جنگ

انشا با موضوع جنگ

مطالب مرتبط:

انشا با موضوع جنگ:

موضوع: جنگ

واژه جنگ !به چه معنا یی است؟ چرا به وجود آمده است و چگونه ادامه پیدا کرد؟ من جنگم ، گاهی حالم خوب است و گاهی نه.گاهی هوس قدرت میکنم و گاه هوس شوکت! گاه بر سر ایمان و گاه بر سر کفر گاه بر سر شکم!
گاهی نزاعی می شوم بین دو نفر و گاه نبردی میشوم بین میلیونها نفر!
آری جنگ یعنی جنون یعنی جنایت اما تا بوده همین بوده..
گاهی فقط به کمک من می توان مسئاله ای را حل کرد شاید نبرد و نزاع بین حیوانات را هم نتوان به جنگ تعبیر کرد
اما آنها هم معمولا بر سر قدرت و سلطه
خود و رفع نیاز های خود به جنگ می پردازند.‌.
به نظر شما من خیلی بدم؟؟؟
همیشه واژه جنگ با جنایت همراه نبوده گاهی در پس آن نور امیدی بوده برای انسانهایی که سالیان سال از حق خود محروم بوده اند‌‌‌..
امروز من بیشتر به چشم می آیم چون همه از هم به نوعی سود میبرند یکی به مال می رسد یکی به مقام..
وقتها سرکسانی بی کلاه میماند که دل رحم ترند و با وجدان تر‌‌..
در قدیم من وسیله ای بودم تا حدوحدود و حق و باطن را نمایان کنم اما حالا دیگر خسته شده ام همه به من احتیاج دارن همه از من کمک میخواهند..
عقلم به جایی نمی رسد دیگر نمی دانم طرف چه کسی باشم؟چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.