انشا با موضوع برخاستن از خواب در صبح شهر

انشا با موضوع برخاستن از خواب در صبح شهر

انشا با موضوع برخاستن از خواب در صبح شهر
انشا با موضوع برخاستن از خواب در صبح شهر

انشا با موضوع برخاستن از خواب در صبح شهر :

انشا درمورد برخاستن در شهر-انشا برخاستن ازخواب درصبح شهر-انشا درباره برخاستن از خواب در شهر-انشا درمورد برخاستن از خواب در شهر-انشا درمورد برخاستن ازخواب درصبح شهر-انشا برخاستن ازخواب در شهر

مطالب مرتبط:

بنام خدا

مقدمه : در حال و هوای زمستانی این روز ها مطمنم اگر الان در روستا بودم در این روزهای زمستانی کنار اتشی گرم یا یک کرسی خوابیده بودم و خستگی خود را در میکردم اما حال و روز شهری من به گونه ای است که خستگی در هر لحظه نفس کشیدن در ان موج میزند.

متن انشا : در یک روز سرد زمستانی که هر کسی ارزوی خوابیدن در کنار گرما را دارد من در یک هوای زمستانی در شهر نه سردی را بقدر کافی لمس میکنم نه هوای خوب را یعنی زمانی که خارج از خانه هستم در اوج خستگی به سر میبرم حتی اگر کار چندان سخت و سنگینی انجام نداده باشم به خودی خود و هوای الوده ای که تحت نفوذش قرار گرفته ایم خستگی بیش از حدی به سمت ادم می اید و وقتی میرسیم به خانه امان حال و روز چندان خوبی نداریم چون هوایی که تغییر داده است وضعیت مارا غذایی که میل می کنیم شاید در یک شهر چندان طبیعی نباشد بنابراین ما ضربه اول را در شهر از هوای الوده میخوریم و دومی را از غذاهایی که طبیعی نیستند چون غذایی که طبیعی باشد در برابر هوای الوده شاید وضعیت را کمی خوب تر کند اما خب در یک شهر غذای طبیعی چندان نیست غذا را که میل کردیم کمی بعد وقت خوابمان میرسد و میخوابیم دیروقت میخوابیم و صبح زود بخاطر سروصدایی که خواسته یا ناخواسته میشنویم باعث بیدار شدنمان می شود و خسته تر از دیروز که خسته بودیم و استراحت کافی نکردیم یعنی خواب کافی ، غذای مناسب و .. پس طبیعی است که از صبح همان روزی که بیدار شدیم خسته خواهیم بود و بدنمان احساس و نیاز به خواب خواهد داشت صبح خود را با خستگی اغاز می کنیم و پی کارهای روزانه خود در داخل شهر میرویم یعنی تنفس هوای الوده و این چرخه ادامه دارد و هرروز خستگی  کمی بیشتر می شود چون که خستگی ناشی از روز قبل را برطرف نمیکنیم و هرروز که میگذرد صبحی خسته کننده داریم چون انسان خوابش به گونه ای است که وقتی کامل شد خودش چشمانش را باز می کند در حالیکه زندگی شهری شاید چنین اجازه ای ندهد.

نتیجه گیری : زندگی شهری لذتی را که زندگی روستایی دارد را ندارد بنظر من اما برای پیشرفت باید از لذتی گذشت که سلامتی و خواب کافی و غذای سالم را برای ما مهیا میسازد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.