انشا با موضوع اگر معلم نگارش بودم

انشا با موضوع اگر معلم نگارش بودم

انشا با موضوع اگر معلم نگارش بودم
انشا با موضوع اگر معلم نگارش بودم

انشا با موضوع اگر معلم نگارش بودم :

معلم نگارش-معلم نگارش بودم-معلم نگارش بودید-معلم نگارش بودن-اگر معلم نگارش بودم-معلم زنگ نگارش-اگه معلم نگارش بودید-اگرمن معلم نگارش بودم- معلم انشا- انشا درمورد اگر معلم نگارش بودم

مطالب مرتبط:

بنام خدا

مقدمه : من اگر بخواهم به این موضوع فکر کنم که اگر معلم نگارش بودم عملکردم چه بود برای بهبود وضعیت دانش اموزان ، و اینکه دانش اموزان انشایی که مینویسند به دل خود و معلم بنشید شاید فکر اساسی درباره ان میکردم.

متن انشا : من اگر معلم نگارش بودم قبل از هرکاری سعی میکردم رابطه خوبی بادانش اموزانم داشته باشم چون قدم اول را برای موفقیت دانش اموزم ارتباط خوب خود باانان میدانم وقتی توانستم قدم اولم را بردارم و با انان رابطه خوبی برقرار کنم بعد ارامش کلاس را باید حفظ کنیم تا درارامشی که در ذهن انان و کلاس ایجاد می شود معنی انشا نوشتن را بیان میکنم اینکه دانش اموز با معنی انشا اشنا شود انشا به معنی ایجاد کردن ، ابداع و خلق کردن است و نیز به معنی نظم دادن به فکر و ذهن ، وقتی در ذهن خود یا یک فکری در اندیشه خود داریم را بتوانیم با رسا و شیوایی ان را بیان کنیم و انچه را که به راحتی بیان می کنیم بتوانیم بنویسیم و با نوشتن ان را انتقال دهیم کمک بزرگی در انشا نویسی خود کرده ایم در گام بعدی که بسیار مهم است از نظر خودم تخیل واستدلال قوی می باشد یعنی اینکه تخیلات خود را قدرت بدهیم تا با کمک این تخیلات بتوانیم انشایی زیبا بنویسیم یعنی اینکه زندگی را از نگاهی دیگر ببینیم و حسی نو داشته باشیم اما انشا با واژه ها و کلمات به وجود می اید بنابراین نکته ی مهمی این است که در لغات فارسی نیز مهارت داشته باشیم تا به وسیله لغات واژه ها و کلمه های زیادی در دست داشته باشیم . و اینکه بتوانیم از زبان یک درخت حرف بزنیم یا یک اشیای دیگر وقتی توانستیم این کار را انجام بدهیم یعنی قوه ی تخیل ما بسیار قوی است ، انشای ادبی بنویسیم تا ادبیات خودرا تقویت کنیم و درکل وقتی ادبیات تقویت شود ما انشایی زیباتر خواهیم نوشت در انشا نویسی فهم و درک هم کلاسی خود را همیشه در نظر بگیریم چرا که به لذت بردن انان و فهم انان نیاز داریم چون اگر دانش اموزان یک کلاس از یک انشا لذت کافی را ببرند یقینا در یک جامعه ی بزرگتر نیز افرادی لذت خواهند برد اگر معلم نگارش بودم بعد از اموزش هایی که دادم به همه ی دانش اموزان یک تکلیف انشا میدادم تا بنویسند یقینا تغییرات بسیار زیادی خواهند داشت.

نتیجه گیری : پس نتیجه میگیریم حتی برای انشا که موضوع ساده ای است برای خیلی از ماها باید وقت بگذاریم و اموزش کافی را درباره ان ببینیم تا انشایی که مینویسیم لذت بخش  باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.