انشا با موضوع آسمان شب

انشا با موضوع آسمان شب

مطالب مرتبط:

انشا با موضوع آسمان شب:

موضوع : آسمان شب
جایی که من زندگی میکنم آسمان وسیع و پر ستاره دارد اینجا کویر است وشبها گویی اسمان مخملی با همه ستاره هایش مردمان مهربان و افتاب سوخته روزهای کویر را در اغوش میگیرد.
کویر انقدر به مردمانش نزدیک میشود که انگار قرار نیست این دو یار دیرین و صمیمی ازیکدیگر جدا شوند .
اینجا کویر است ،درست است که خورشید سوزان روز پوست مردمانش را گداخته اما نسیم خنک شبهای کویر خستگی را از جان انان زدوده است .
تفاوت دمای بسیار زیاد شب و روز در کویر بسیار اعجاب انگیز است.
مردمان سخت کوش ،مهربان و افتاب سوخته روز های کویر به شب های خنک ،ارام وپرستاره دل بسته اند.
اینجا انقدر اسمانش دل انگیز و دیدنی است که مردم بعضی شبها حیاهو ومشغله شهر را به دست باد میسپارند وشبهای متمادی در جاده ها و بیابان های خارج از شهر مهتاب نوردی میکنند.
شبهای مهتاب نوردی انسان شاهد صحنه هایی اعجاب انگیز و بی نظیر از اسمان شب است .
کهکشان راه شیری ،دب اصغر ،دب اکبرویک عالمه ستاره دنباله دارهمه را بدون هیچ تلسکوپی میتوان شاهد بود واسمان انقدر به تو نزدیک میشود که فکر میکنی اگر دستت را دراز کنی میتوانی چند تا ستاره بچینی.
فکر میکنی ستاره های دنباله دار قرار است در چشمان تو فرود بیاینددیگر راه نمیروی گویی بابال های نامرئی در اسمان شب کویر درحال پرسه زدن و پرواز کردن هستی .
اسمان کویر هرچند باران کمی دارد ولی بجای ان ستاره هایش چندین برابراسمان شمال استـ.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.