انشا باموضوع شکوفه

انشا با موضوع شکوفه

انشا با موضوع شکوفه
انشا با موضوع شکوفه

انشا با موضوع شکوفه:

انشا در مورد شکوفه, انشا با مضوع شکوفه, انشا شکوفه, انشا درباره شکوفه, انشا در مورد فصب بهار, مقاله ای در مورد شکوفه های فصل بهار

مطالب مرتبط:

بنام خدا

مقدمه : محبت تقدیم کردنی است به کسی که لایق ان محبت انسانی باشد و گاه باید این محبت را از درختی اموخت که هر  چه به او صدمه بزنی و مشت و لگد بزنیم بازهم سرمان را شکوفه ریزان می کند..

متن انشا : اسم شکوفه که گوش میرسد فکرمان درهمان لحظات اول به سمت چیزهایی می رود که حسی شاداب و زیبا تقدیم ما می کند حس و حال شکوفه را هیچ لمس کرده اید فرقی نمی کند این لمس احساس باشد یا لمس دستانمان شکوفه های بهاری و شکوفه های زندگی ما تفاوت های این دو شاید در داشتن گل و نداشتن ان باشد وقتی به درختی مشت میزنی و درخت از شدت عشق و احساسش به تو شکوفه هدیه مید هد و تو سرت شکوفه باران می شود اما شکوفه ی دومی گل ندارد که برایت تقدیمت کند اما جان و دل خود را تقدیم ما می کند و چون درخت به او اسیب هم برسانی به تو اسیبی نمیرساند کاش می فهمیدیم جواب محبت محبت است نه مشت و لگد زدن هیچ فکرکرده اید که با چیدن یک شکوفه از عمر درخت کم می شود و پیر تر می شود ایا هیچ به این فکرکرده ایم که خودمان بدمان می اید که کسی به خوبی های ما صدمه ای برساند یا به زیبایی امان انگاه خودمان میرویم و شکوفه های زیبای درختی را می چینیم درخت ناراحت نمی شود؟ ایا درخت را خالی از احساس می بینی در حالیکه بابدی ما خوبی هدیه می کند به ما این خوبی او نشانه ای از احساس است و دریغ که توجه نمی کنیم که خوبیش احساس او است و شکوفه هایش را می چینیم و پرپر می کنیم و توجهی به احساس درخت نمی کنیم درختی که مایع زیبایی یک باغ می شود یک حیاط کوچک یک خیابان و… وقتی شکوفه ای از درختی کم می شود نه تنه دل درخت را پیر می می کنیم بلکه دل همه کسانی که بخاطر زیبایی درختی که در یک کوچه یا خیابان قرار دارد از ان عبور می کنیم را نیز به درد می اوریم دل خیابان نیز کمی سردتر شده و برای همیشه می خوابد برای خواب زمستانی انگار اخر میدانی چرا؟ خیابان ها و کوچه ها و یک شهر به زیبایی درخت نیاز دارد چرا که زیبایی درخت یعنی زیبایی ان ها زیبایی خیابان و کوچه وشهر و دل های ما چقدر دراین روزها نیاز دارند تا درخت اشان شکوفه بدهد بلبل برایش اوازی بخواند دل ماانسان ها به طراوتی نیاز دارد چیزی که از جنس بهار باشد از جنس شکوفه های زیبای بهاری و مهربان از جنس درختی که در بهار محبتش چندین برابر شده است رفتار بهار را برای زندگیمات تغییری بدانیم بهارباشیم که به شکوفتن و تازه شدن و رویاندن فکرکنیم لبریز از عشق و محبت نه تابستانی باشیم که بخاطر گرمایش از تو دوری کنند نه زمستانی که سردی دارد بلکه بهاری که زندگی را به کام همه شیرین کند.

نتیجه گیری : بهار فقط فصل درختان نیست فصل دل های ادمی اسست دل هایی که باید زمینی سرسبز داشته باشند و از شکوفه های بهاری لبریز شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.