انشای آزاد صفحه ۲۳ پایه هفتم

انشا آزاد صفحه ۲۳ پایه هفتم

انشای آزاد صفحه 23 پایه هفتم
انشای آزاد صفحه ۲۳ پایه هفتم

انشا آزاد صفحه ۲۳ پایه هفتم:

مطالب مرتبط:

بنام خدا

مقدمه : کارهای روستایی از جمله کارهایی هستند که سخت هستند و خستگی در ان زیاد است اما بااین وجود هستند هنوز هم کسانیکه با عشق و علاقه کار در روستا را دوست دارند و ان را انجام می دهند و هزینه ی زندگی خود را از کار کردن در روستا بدست می اورند و البته کار ان ها فصلی است و منتظر فصل مخصوص خود می مانند و کار ثابت ندارند و کار کشاورزی یا دامداری و گاه بیکاری یک فرد روستانشین را در پی دارد.

متن انشا : پدران ما هم روزی در یک روستا بدنیا امده اند شایدبتوان گفت بیشتر پدرانمان ، پدر بزرگ من هنوز هم در روستاست و ما در تعطیلات تابسستانی همیشه میرویم روستا و مدت زیادی را در روستا در کنار پدربزرگم می مانیم و به او در کارهایش کمک می کنیم از جمله مهم ترین کارهای تابستانی پدر بزرگم در روستا چیدن میوه های باغش است و برداشت گندم و ماتقسیم می شویم در کارها عده ای می روند در برداشت گندم کمک می کنند و ماهم میرویم در چیدن میوه ها کمک می کنیم در ان روزها که کمک میکنیم به پدربزرگمان در اوج گرمی هئا این کارها راانجام می دهیم و طاقت فرساهست برای ما اما تحمل می کنیم هرروز که به اخر وقت می رسد پدر بزرگ به ما میگوید تا ده تا از میوه هایی که چیده ایم را برای خودمان برداریم و بخوریم ماهم برمیداریم و لذت بسیار زیادی دارد بعد از خستگی زیاد از همان خستگی ها لذت ببری در کنار باغ پدر بزرگم یک چشمه ی ابی وجود دارد که ما در هنگام خستگی به انجامیرویم اب ان چشمه بسیار سرد است کار جیدن میوه ها که بعضی وقت ها زودتر تمام می شود مادربزرگ به ما یک ظرفی می دهد تا ان راببریم به چشمه و از اب سرد به خانواده و کسانی که در برداشت گندم کمک می کنند بیاوریم ما نیز می رویم و اب می اوریم و ارزشش را هم دارد  که راه زیادی را برویم تا به چشمه ای برسیم که اب سردی در گرمای زیاد بنوشیم. کارهای روستا یکی از یکی سخت تر هستند اما لذت بخش هستندهمین اب سردی که بعد از کلی کار و خستگی و گرما میل می شود همین پشت بام خوابیدن در شبهایی که لذت بخش ترین ها هستند برای ما فقط کافی هست که کمی نگاهمان را نسبت به خیلی چیز ها تغییر بدهیم .

نتیجه گیری : در تمام جاهای دنیا کارهای سخت و اسان وجود دارد و هرکس با هدفی که در پیش رو دارد باان ها کنار می اید اما در این وسظ شیرینی و سختی کار روستا لذت بخش تر است چشیدنش اگر دیدمان را تغییر بدهیم و زندگی در روستا و کارهای روستا را ارزششان را بدانیم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.