بخش فکرکنیددرباره پاییز پایه هفتم صفحه ۲۰ – انشا با موضوع پاییز

بخش فکرکنیددرباره پاییز پایه هفتم صفحه ۲۰ - انشا با موضوع پاییز بخش فکرکنیددرباره پاییز پایه هفتم صفحه ۲۰ - انشا با موضوع پاییز: انشا پاییز-انشا پاییز را توصیف کنید-انشا پاییزی-انشا پاییز ادبی-انشا پاییز مقدمه-انشا پاییز با مقدمه-انشا…

طرح سوال جواب فداکاری صفحه ۹۲

طرح سوال جواب فداکاری صفحه 92 طرح سوال جواب فداکاری صفحه 92: معنی فداکاری های یک انسان چه چیزی می تواند باشد ؟ - شاید دوست داشتن همنوعان خود دوست داشتن جان ادم ها . چرا باید جان همه ی ادم هارا دوست داشته باشد؟ -چون که می تواند…

انشای آزاد صفحه ۲۳ پایه هفتم

انشا آزاد صفحه 23 پایه هفتم انشا آزاد صفحه 23 پایه هفتم: بنام خدا مقدمه : کارهای روستایی از جمله کارهایی هستند که سخت هستند و خستگی در ان زیاد است اما بااین وجود هستند هنوز هم کسانیکه با عشق و علاقه کار در روستا را دوست دارند و ان را…

تبدیل نثر ساده به حکایت- نگارش هفتم صفحه ۳۶

نثر ساده حکایت 36 روزی در فصل بهاران باجمعی از دوستداران به هوای گشت  و تماشای صحرا و دشت ،بیرون رفتیم،چون درجایی خرم جای گرفتیم و سفره انداختیم،سگی از دور دید و خود را  نزدیک ما رسانید،یکی از دوستان ،پاره سنگی برداشت و ان چنان که…

سناریو گفتگو بین دو نفر نگارش پایه پنجم

سناریو {{ پایه : پنجم }} سناریو گفتگو بین دو نفر نگارش پایه پنجم بهرام و شهرام سرشان توی گوشی است و با هم حرف می زنند شهرام : امروز یه چیز عجیب تو وسایل پدربزگم پیدا کردم بهرام : چی ؟ شهرام : اسمش متابل بود یا شایدم متاب.یادم…

انشا آزاد تصویر صفحه ۵۵ نگارش هفتم

انشا آزاد تصویر صفحه 55 نگارش هفتم انشا آزاد تصویر صفحه 55 نگارش هفتم: بنام خدا مقدمه : زمانی که در روستا بودم همیشه دوست داشتم مثل تلوزیون که جاهای شلوغی را نشان می دهد من هم در انجا زندگی کنم و دوستان زیادی داشته باشم ، اما با همه ی…

تبدیل نثر ساده به حکایت – نگارش هفتم صفحه ۹۵

تبدیل نثر ساده به حکایت - نگارش هفتم صفحه 95 تبدیل نثر ساده به حکایت - نگارش هفتم صفحه 95: شخصی خانه به کرایه گرفته بود . چوب های سقف بسیار صدا می داد . به خداوند خانه از بهر مرمت آن سخن بگشاد . پاسخ داد : چوب های سقف ، ذکر خدا می کنند…

تبدیل نثر ساده به حکایت – نگارش هفتم صفحه ۹۵

تبدیل نثر ساده به حکایت - نگارش هفتم صفحه 95 تبدیل نثر ساده به حکایت - نگارش هفتم صفحه 95: شخصی شتر ، گم کرد . سوگند خورد که اگر شتر را پیدا کند ، آن را به یک درم بفروشد . چون شتر را یافت از سوگند خود پشیمان شد . برای آن که سوگند خود را…

انشا با موضوع تصور کنید در جنگلی گم شده اید

انشا با موضوع تصور کنید در جنگلی گم شده اید انشا با موضوع تصور کنید در جنگلی گم شده اید: بنام خدا مقدمه : تصورات ما انسان ها گاه خوب و گاه بد است گاهی دست خودمان است که به چه نوع تصوراتی برویم و ان را چگونه به پیش ببریم تصور ما در گم…

انشا با موضوع مقایسه ی شمع و مادر

انشا با موضوع مقایسه ی شمع و مادر انشا با موضوع مقایسه ی شمع و مادر: بنام خدا مقدمه : مقایسه ی مادر و شمع شاید مقایسه ی زیبایی باشد چرا که شباهت این دو به همدیگر بسیار زیاد است ،شمعی که بدون هیچ انتظاری می سوزد و مادری که همچو شمع می…